PUBLICITAT

Andorra la Vella

Augment del 6,7% en el nombre de societats establertes al país

El 2017 es tanca amb 10.077 actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils

Per El Periòdic

Entrada a l'edifici del Prat del Rull on hi ha el Registre de Societats Mercantils.
Entrada a l'edifici del Prat del Rull on hi ha el Registre de Societats Mercantils. | Arxiu ANA

L’any 2017 es va tancar amb 10.077 societats actives inscrites en el Registre de Societats Mercantils, cosa que representa 633 societats addicionals respecte a les que hi figuraven a finals del 2016 (9.444 societats actives), és a dir, un creixement anual del 6,7%. S’observa que, des de l’any 2012, la tendència de creixement de societats actives és molt positiva, estabilitzant-se el darrer any. Pel que fa a la creació de societats, des de l’any 2013, ha tingut una tendència de creixement negatiu fins arribar, l’any 2017, a 778 societats creades, el 12,2% en comparació de l’any anterior, en el qual se’n van crear 886. Finalment, pel que fa al nombre de societats cancel·lades, l’any 2017 se’n van dissoldre 145, xifra que suposa un augment del 9,8% en comparació de l’any 2016, exercici en el qual se’n van dissoldre 132.

Andorra la Vella és la parròquia on s’adscriu el màxim nombre de societats actives, amb un total de 4.178 (el 41,5% del total) i amb una variació interanual del 5,5% (+217 societats). Destaca també el nombre de societats actives a la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb 1.813 societats mercantils actives (el 18,0% del total) i amb una taxa de creixement interanual del 7,1% (+120 societats).

Pel que fa a la forma jurídica de les societats actives, el 50% van estar representades per les societats de responsabilitat limitada, amb un total de 5.038. Seguidament, es van situar les societats de responsabilitat limitada unipersonal, amb 3.564 (el 35,4% del total de societats actives), les societats anònimes, amb 1.151 (l’11,4% del total), i les societats anònimes unipersonals, amb 316 (el 3,1% del total).

En relació a l’any 2016, destaca tant el creixement del nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una variació del 5,2%, com el creixement del nombre de societats de responsabilitat limitada unipersonals actives, amb un creixement del 11,8%. Ampliant la perspectiva temporal de la sèrie s’observa que, durant els darrers vuit anys, ha predominat el nombre de societats de responsabilitat limitada actives, amb una elevada estabilitat al llarg dels anys.

En canvi, el nombre de societats de responsabilitat limitada unipersonal presenta durant aquest mateix període una clara variació positiva i supera el doble de les societats actives de l’any 2010. La societat de responsabilitat limitada o societat limitada és una forma jurídica mercantil de tipus capitalista, amb personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis, que pot estar integrada per una persona o més. En aquesta societat el capital social és dividit en participacions socials iguals, indivisibles i acumulables, que no es denominen accions. Aquestes participacions són nominals i no poden transmetre’s lliurement, ja que els socis tenen el dret d’adquisició preferent i les transmissions han de constar en un document públic. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Comenta aquest article

PUBLICITAT