PUBLICITAT

Andorra la Vella

Es tripliquen les visites al servei de permanències mèdiques

En tres anys s'efectuen 6.000, que significa una mitjana és de 17 per dia

Per El Periòdic

El servei de permanències mèdiques s'ofereix a la clínia Meritxell.
El servei de permanències mèdiques s'ofereix a la clínia Meritxell. | Arxiu ANA

El servei de permanències mèdiques, que assegura la continuïtat assistencial dels metges de capçalera a través de guàrdies els caps de setmana i els festius, i que s'ofereix a la clínica Nostra Senyora de Meritxell, ha efectutat en els tres anys de funcionament en la nova ubicació 6.000 visites mèdiques, la qual cosa representa una mitjana de 17 al dia. Segons les dades facilitades pel ministeri de Salut, el volum d'atencions s'han triplicat, ja que en el model antic es feien unes sis visites al dia. A més, es posa en relleu que el volum de pacients atesos entre el 2016 i el 2018 ha crescut un 25%.

Les xifres d'aquest servei evidencien el creixement del nombre de visites realitzades a través de la derivació des del Servei d'Urgències de l'hospital, que han crescut un 50%, la qual cosa, asseguren des de Salut, "corrobora el bon funcionament del protocol de derivació i l'acceptació per part dels ciutadans del recurs de permanències mèdiques".

Si s'entra al detall de les 6.000 visites ateses en aquests tres anys, tenim que el 63% dels usuaris hi han anat directament; un altre 33% han estat derivats des d'Urgències i la resta han estat enviats des del centre regulador, és a dir, a través del 116. A més, en aquests tres anys s'han fet 80 visites a domicili.

El major volum de pacients es concentren entre les deu i les dotze del matí, i entre les quatre i les cinc de la tarda. El 93% dels malalts eren nacionals i la resta de fora del país. Pel que fa als diagnòstics, cal destacar que aproximadament un 80% eren persones amb malalties respiratòries, digestives o de l'aparell locomotor i malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits.

Aquest servei s'ofereix els dissabtes, diumenges i festius de nou del matí a una del migdia i de tres a vuit de la tarda. Tal com s'ha esmentat, s'hi pot anar directament, derivat des del 116 o d'altres serveis assistencials. Pel que fa a la derivació des d'Urgències, cal destacar que hi ha establert un protocol que estableix que, si l'usuari ho accepta, pugui ser atès al servei de permanències, la qual cosa pot suposar que el pacient s'hagi d'esperar menys temps. De fet, el protocol estableix que l'enviament es pugui fer sempre que sigui un pacient major de tres anys, que tingui un perfil patològic de baixa complexitat i que hi hagi també una baixa necessitat de proves. Malgrat això, el metge de permanències mèdiques pot demanar, si convé, determinades proves complementàries que es poden fer a Urgències i que es cursen per la via preferent.

En vista de les dades assolides en aquests anys, des de Salut destaquen que el servei està "estabilitzat, és conegut pels usuaris i absorbeix adequadament la demanda assistencial de les persones que acudeixen al Servei d'Urgències amb patologies de baixa complexitat", la qual cosa, afegeixen, aporta "eficiència i racionalització en l'ús dels recursos del sistema sanitari". Per tant, la valoració que se'n fa del servei és "molt positiva" ja que es considera que es compleixen els objectius marcats.

PUBLICITAT
PUBLICITAT