PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El TS diu que el Govern ha vulnerat la intimitat del docent recurrent

El Superior contradiu la decisió anterior de la Batllia i sosté que l’Executiu no podia cedir les dades personals de l’agent

Per Lara Ribas

Una professora atén la consulta d’una alumna en el marc de les Proves Oficials de Batxillerat.
Una professora atén la consulta d’una alumna en el marc de les Proves Oficials de Batxillerat. | MARICEL BLANCH

La Sala Administrativa del Tribunal Superior ha estimat parcialment el recurs d’apel·lació que el mateix docent que ja ha recorregut diversos edictes de cobertura de places de professor va interposar contra l’aute de la Batllia del passat 12 d’octubre que rebutjava la seva petició de defensa del dret a la intimitat. D’aquesta manera, el tribunal de segona instància ha decidit deixar sense efecte aquella resolució i declarar que «el Govern ha vulnerat el dret a la intimitat de l’agent pel fet d’haver lliurat a la resta de candidats que optaven al mateix concurs de cobertura de places de professors les seves dades personals». 

El recurrent, en l’escrit d’apel·lació que va lliurar el passat 2 de novembre, va especificar que l’administració havia procedit a «donar vista i còpia a la resta de participants en el procés selectiu del seu recurs i expedient administratiu». Uns documents que contenien, concretament, dades personals relatives al nom i número de passaport, l’adreça particular i electrònica i el número de telèfon, a més de l’entrevista laboral per ser professor suplent per compte de l’administració i l’avaluació laboral del temps en què va exercir aquest càrrec. Sense oblidar l’escrit que va presentar el 3 d’agost per ampliar el seu primer recurs i l’informe de proves psicotècniques escrites amb pautes de correcció.

Vulneracions

Si bé el recurrent sostenia que l’Administració havia realitzat un tractament il·legal de les seves dades sensibles i, en conseqüència, exigia que es fes desaparèixer l’informe, el tribunal de segona instància ha reconegut que «el Govern no podia lliurar a la resta de candidats l’informe psicològic de dit professor però sí l’escrit que va presentar el 3 d’agost, amb el condicionant que s’ometessin les seves dades personals i es retiressin els documents adjunts que també en continguessin». De fet, la sentència publicada especifica que «l’Administració ha de donar còpia a la resta d’interessats en el procediment dels recursos que s’interposin, però respectant el dret a la intimitat dels candidats». 

El Superior es limita a avaluar la cessió de dades personals i ignora el qüestionament del contingut del concurs

Tot prescindint de les sancions, la sala administrativa resol que el Govern ha d’emetre una notificació a la resta de candidats de la Resolució  que la Batllia va fer realment en data 10 d’octubre del 2018 –i no 12–, on aquesta vegada ometi les dades personals del docent, així com qualsevol referència al seu informe psicològic que en permeti conèixer el contingut més enllà de la qualificació com a no apte. 

Altres dubtes

El Tribunal Superior va limitar-se a avaluar si l’actuació administrativa consistent a facilitar a la resta de candidats les dades i documentació personal de l’agent constituïa una vulneració del dret a la intimitat, la vida privada i familiar. De tota manera, el docent recurrent, en el seu escrit d’apel·lació, també va entrar a qüestionar altres elements, com si els candidats han de ser sotmesos a proves psicològiques o psiquiàtriques i si la prova realitzada en aquella ocasió s’ajustava a les bases de la convocatòria, que específicament parlaven d’una «prova psicotècnica competencial». 

En aquest sentit, el TS ha aclarit que malgrat concloure que «la cessió a la resta de participants de l’informe psicològic vulnera els seus drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge no vol dir que l’informe en si mateix hagi vulnerat els drets de l’agent, ni tampoc que no s’adeqüi a les bases de la convocatòria». Aquestes qüestions s’hauran d’analitzar en el procediment que hi ha obert contra la resolució que posa fi al procés selectiu d’un concurs de cobertura de places docents del passat 2018.

De fet, a banda d’aquest recurs que encara està pendent de resolució, el mateix professor n’havia interposat un altre anteriorment contra un edicte del 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals que, després de molts estira-i-arronses, va acabar prosperant. El Tribunal Constitucional va anul·lar aquell concurs que el Govern haurà de repetir en breus amb els mateixos 37 docents que van presentar-se en la convocatòria del 2016.

PUBLICITAT
PUBLICITAT