PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

Els supervisors insten la CASS a controlar les caixes amb efectiu

Els analistes del Tribunal de Comptes alerten de remuneracions que no estarien justificades

Per Lídia Raventós, Enric Revuelta

Gent entrant a la seu de la CASS.
Gent entrant a la seu de la CASS. | Maricel Blanch

El Tribunal de Comptes també va enviar ahir alguns avisos als gestors de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). En l’informe dels comptes de l’any 2017, l’entitat supervisora demana a la parapública que estableixi els mecanismes necessaris per controlar les quatre caixes de què disposa per cobrar ingressos en metàl·lic o per pagar petites despeses puntuals. Aquesta recomanació es dona a conèixer pocs mesos després de la detenció d’una cap d’àrea de l’ens per apropiar-se presumptament d’uns 20.000 euros de la caixa que es feia servir per cobrar als contribuents el pagament de les sancions o de de regularitzacions. L’arrest va tenir lloc fa més d’un any.

En les al·legacions, la parapública justifica que disposa de quatre caxes d’efectiu, una de les quals serveix per pagar «petites despeses» relacionades amb les reunions del Consell d’Administració. Aquests pagaments, segons la CASS, «són mensualment conciliats». L’entitat també té una caixa forta controlada pel responsable de l’àrea de control administratiu i les altres dues, que són les de l’àrea d’atenció al públic, tenen un petit fons per fer canvis en els cobraments d’efectius. La CASS defensa que el responsable d’aquest departament en fa l’inventari que després s’entrega a l’àrea comptable per registrar l’ingrés. 

D’altra banda, en l’apartat de despeses de personal, el Tribunal de Comptes alerta que els treballadors amb un contracte fix es beneficiarien de remuneracions en espècie que no estarien justificades per cap normativa o acord. En aquest sentit, expliquen que aquests empleats tindrien un complement retributiu que seria fruit de l’ingrés en metàl·lic d’una remuneració en espècie que anteriorment complementava la cotització dels treballadors. Durant l’any 2017, aquesta prima va comportar un cost de 164.428 euros. La CASS justifica que ha mantingut aquest complement sota l’empara d’informes jurídics i després d’unes sentències judicials que ho avalarien.

Concepte de primes

D’altra banda, el Tribunal de Comptes també indica que la CASS facilitaria als seus treballadors primes per diferents conceptes que no estarien estipulades al reglament de personal de la CASS, com ara un complement al gabinet jurídic, a la responsabilitat de la gestió, a la dedicació per jornada completa, a la col·laboració amb la reforma sanitària i un complement per dedicació exclusiva.
En aquest sentit, la parapública admet que no hi ha un reglament que estipuli les primes i que en aquest cas, qui té la potestat i l’autonomia per establir-les és el Consell d’Adminstració. Per tant, és aquest òrgan el que pot acordar la retribució salarial i establir les primes, amb una proposta «fonamentada» per la direcció, sempre que estigui «subjecta a la legislació laboral i a les lleis pressupostàries».

Comenta aquest article

PUBLICITAT