PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El Servei de Trobada Familiar atén una vintena de casos des del 2018

El 74% de les visites són tutelades i requereixen la presència d’un professional dins la sala

Per Victoria Gómez

Una de les sales de les instal·lacions del Servei de Trobada Familiar (STF).
Una de les sales de les instal·lacions del Servei de Trobada Familiar (STF). | Maricel Blanch
Les trobades setmanals són les més freqüents i la majoria de menors tenen de 4 a 10 anys

Des que es posés en marxa el Servei de Trobada Familiar (STF) el mes de març de l’any passat, s’han atès 23 casos, dels quals 11 han estat derivacions directes de la secció de civil de la Batllia i els 12 restants de la de menors. Segons van informar des del Ministeri d’Afers Socials, les visites al servei s’estructuren en funció del tipus prescrit per una resolució judicial que pot ser d’estada, i que inclou visites tutelades o supervisades, o d’intercanvi. 

 

Les visites

Fins ara, el 74% (17) dels casos han estat trobades tutelades, és a dir, han comptat amb la presència d’un professional dins la sala de visites, atès que es tracta de situacions d’alt risc per als infants i els adolescents implicats. Per aquest motiu, també són trobades de caràcter excepcional i es plantegen amb la voluntat d’assolir objectius en un període curt de temps, de manera que si no s’assoleixen o l’equip tècnic no veu una evolució favorable, se suspenen. Pel que fa a les visites supervisades, que han suposat el 17,5% (4) dels casos derivats fins al dia d’avui, no és necessària la supervisió directa d’un professional, ja que es pot fer a través d’un mirall unidireccional, una finestra o una càmera de seguretat. 

El motiu del desequilibri entre les visites tutelades i les supervisades –les primeres gairebé tripliquen les segones– és degut a que en la majoria de derivacions dels autes judicials no s’especifica el servei que s’ha d’executar i és l’STF el que estipula el criteri. Davant el desconeixement, s’opta per la modalitat tutelada, fins que els professionals delimiten la interacció real entre tots els membres de la família. 

Respecte a la modalitat d’intercanvi, que és quan permet sortir de les instal·lacions de l’STF, només hi ha hagut un cas. 

Segons les mateixes fonts del ministeri, les visites setmanals són les més freqüents, seguides de les quinzenals, i tot i que el servei s’ofereix a menors en qualsevol franja d’edat (dels 0 als 18 anys), les més recurrents són dels 4 als 10 anys, malgrat que no es va especificar el percentatge exacte. 

 

Horari, personal i instal·lacions

Donat que la major part dels menors es troben en edat escolar, l’horari de l’STF està pensat perquè afecti el mínim possible les hores de classe dels infants i joves i està obert els dimecres i divendres de 15.30 a 20.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 16.30 h. El servei el cobreixen quatre tècnics (dos psicòlegs, un treballador social i una educadora social) i els seus torns són rotatius; cada setmana treballen dues persones, les quals són referents dels casos atesos. 

Les instal·lacions compten amb diverses sales. Concretament, hi ha una sala despatx i dues de visita, una infantil que s’utilitza per a menors de fins aproximadament els 10 anys, i una altra per a adolescents fins als 18 anys. Les dues estan condicionades amb mesures de seguretat i amb finestres que donen al passadís per tal de mantenir la intimitat de les famílies sense que la vigilància de totes les persones se’n ressenti. A més, el servei compta amb un protocol pels casos més conflictius que té connexió directe amb la Policia.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT