PUBLICITAT

Chato hauria rebut 16.000 euros de la FAF sent funcionari públic

El secretari d’Estat d’Economia hauria cobrat de l’ens per ser àrbitre i delegat de camp

Per Miquel López-Egea

Salustià Chato compareix davant dels mitjans de comunicació.
Salustià Chato compareix davant dels mitjans de comunicació. | Tony Lara

Salustià Chato, actual secretari d’Estat d’Economia, hauria percebut presumptament remuneracions per part de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) quan era director del departament de pressupost del Govern. En aquest sentit, segons es desprèn de l’informe policial de l’Operació Cautxú, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, i que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen, diversos empleats públics haurien percebut remuneracions quan per la seva condició de funcionaris no ho podien fer com és el cas d’empleats de la policia, de duanes, d’ordenament territorial, d’Andorra Telecom, treballadors de comuns i professors.

La FAF hauria emès xecs a empleats tot i que la Llei de la Funció Pública els impedia rebre’ls

En aquest sentit, la Policia remarca que «per la seva condició de funcionaris no poden percebre altres retribucions» i que «el fet que els empleats públics hagin percebut remuneracions no declarades a la CASS també posa al descobert que els interessats presumptament haurien defraudat a l’agència tributària ocultant aquestes rendes de més obtingudes dels pagaments de la FAF». Així mateix, reiteren que «per la seva posició dins de l’administració i coneixedores de l’obligació de declarar a la CASS i a l’agència tributària han preferit ocultar els citats pagaments».

Des de l’any 2015

Per tant, del 2015 al 2018, Chato, que actuava com a àrbitre i delegat de camp, hauria rebut quatre xecs en el primer any; per valor de 3.799,15 euros;11 xecs l’any 2016, per valor de 3.746,91 euros; 12 xecs l’any 2017 per valor de 4.586,21, i set durant l’any passat, per valor de 3.870,00 euros. En total, hauria cobrat 16.002,27 euros. 

La policia investiga irregularitats a les cotitzacions de la CASS mitjans l’emissió de xecs nominatius

«El Sr. Chato coneixem que és un empleat públic i ha ocupat el càrrec de director del departament de pressupost del M. I. Govern. La llei de Funció Pública aprovada el 15 de desembre del 2000, prohibeix al seu article 61 l’exercici d’altres activitats professionals diferents de les de la seva condició de funcionari», remarca l’informa i reitera que tot i que se li van abonar 300 euros el 30 de març del 2016 com a beneficiari d’una nòmina, hauria «continuat cobrant serveis de la FAF a través de xecs bancaris». «És sabut per aquesta unitat que la relació del Sr. Chato amb la FAF rau a prestar els seus serveis tant que àrbitre i també exerciria funcions de delegat», destaca. Per tant, reiteren que l’exemple de Chato «el trobem en el llarg de l’estudi dels moviments bancaris amb altres persones en la mateixa situació, que per llur condició d’empleats públics, se’ls paga mitjançant xec per evitar desvelar altres activitats que els podrien comprometre atesa la prohibició del text normatiu de la Llei de funció pública».

En aquest sentit, la Policia investiga irregularitats a les cotitzacions a la CASS i per tant, estudia com mitjançant l’emissió de xecs nominatius s’estarien pagant serveis a persones col·laboradores de l’ens, però no s’hauria abonat la cotització obligatòria a la CASS pels serveis prestats. A més, també s’haurien d’haver declarat a l’Agència Tributària. 

Pagues no declarades

L’extresorer hauria cobrat una pensió de 813 euros tot i que seguia tenint activitat econòmica

En aquesta línia, l’estudi dels beneficiaris dels xecs nominatius també destaca com empleats de l’entitat, en cas d’haver rebut la nòmina domiciliada, haurien percebut pagues extraordinàries d’estiu i de Nadal que no haurien cotitzat a la CASS i tampoc retingut l’impost IRPF. A més, l’informe també revela que «alguns dels treballadors de la FAF han cobrat a cada exercici altes quantitats dineràries quina naturalesa es desconeix». Aquest seria el cas del seleccionador nacional, Koldo Álvarez de Eulate, el director de l’escola d’àrbitres David Rodrigo, i els empleats de l’ens Àngel Gónez i Sònia Gomes. 

En aquest sentit, l’informe constat que «el càlcul de les cotitzacions a la CASS en base als imports de les nòmines, denotem com només s’han cotitzat les nòmines d’empleats quins imports han estat abonats per les citades transferències» i que «la resta de pagaments per xecs a empleats en conceptes diversos de pagues extraordinàries i par altres conceptes; a jugadors, àrbitres i altres persones col·laboradores no han estat cotitzades a la CASS i tampoc s’han retingut els imports corresponents sobre l’IRPF».

García cobrava una pensió

A més a més, José García, actualment en presó preventiva, des del març de 2017, quan es va jubilar, percebia presumptament una petita pensió de 813 euros. Segons l’informe, «s’objectiva des de la data de jubilació una proliferació de cobraments per xec nominatius i al portador que només s’explicarien pel fet d’haver-se adjudicat el tresorer un salari encobert que no es cotitzaria a la seguretat social i que li permetria obtenir una entrada de fons». «Creiem que  hauria utilitzat els seus fills per anar a cobrar per finestreta xecs al portador amb càrrec al compte de la FAF i així no aixecar sospites dels caixers de l’entitat bancària», manifesta. «S’evidencia una desviació important de fons a favor de membres de la junta directiva actual, sobretot amb càrrecs per emissió de xecs, objectivant-se com la gran majoria d’ells són emesos al portador cobrats per finestreta», afegeix. 

«Pren importància l’estudi dels moviments bancaris de tots els comptes titularitat de la FAF, puix és l’ens perjudicat i objecte d’un presumpte espoli per part de les persones que tenen l’autoritat de vetllar per la bona administració dels fons rebuts de les subvencions de la UEFA i la FIFA», remarca.

PUBLICITAT
PUBLICITAT