PUBLICITAT

El casino obrirà com a molt tard el 4 de setembre del 2022

Jocs SA té llicència per regentar-lo durant 17 anys perquè no va presentar el projecte amb més inversió

Per Irene Mas Fàbrega

Terreny on es construirà el casino.
Terreny on es construirà el casino. | Maricel Blanch

El 4 de setembre del 2022 és la data límit per tal que Jocs SA, l’empresa que va guanyar el concurs per construir i gestionar el futur casino d’Andorra, demani l’obertura definitiva del local. Així ho va anunciar el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, durant una compareixença destinada a actualitzar la situació en la qual es troba el projecte actualment. Jover va explicar, més concretament, que en relació amb els protocols establerts, tenint en compte que el 4 de setembre del 2020 es va adjudicar la llicència del casino a l’empresa esmentada, «ara ells tenen fins a un màxim de dos anys per demanar l’obertura del seu local. Entrem a la fase que ells s’encarreguen de desenvolupar físicament l’estructura del futur casino i adeqüen els espais. Després, és a dir, com a màxim el 4 de setembre del 2022, l’empresa demanarà al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) de revisar si els elements efectivament construïts i la distribució també efectivament construïda es corresponen amb els elements de la llicència. Si és el cas, ja es podrà donar el permís d’obertura i a partir de l’endemà ja podran aixecar la persiana i començar a treballar».


La mateixa resolució que defineix la data límit per a la petició del permís d’obertura del casino, també determina la durada de la llicència. En aquesta línia, el ministre de Finances va explicar que el concurs entre empreses interessades preveia un mínim de 10 anys i un màxim de 20 anys de permís: «El que s’especificava era que aquest marge es decidiria en funció del volum d’inversió que havia proposat l’empresa al moment de la sol·licitud. L’empresa que es presentés al concurs amb el màxim d’inversió se li haurien atorgat 20 anys de llicència». Així, segons Jover, el cas de Jocs SA «no va ser l’empresa que en el moment del concurs presentava una major inversió». És per això que se li han atorgat 17 anys de permís a partir del moment d’obertura efectiva del casino. El ministre de Finances també va apuntar que «finalitzat aquest període de temps, ja està establert a la pròpia llei una possibilitat de renovacions d’aquesta llicència» i que, en relació amb l’avanç del projecte, el Govern el veu com «un element més per ajudar a tenir activitat econòmica al país».

Adjudicació i obertura

Abans d’anunciar l’estat actual de la situació del projecte del casino, Jover va posar en context el procés considerant, d’entrada, que «és un element complex ja de per si»; el país disposa d’una llei relativa als jocs d’atzar, el 2016 es va desenvolupar un reglament i, a partir del mateix, es va desenvolupar el plec de bases i annexos el juliol del 2017. 


Segons va apuntar el titular de Finances, va ser a partir d’aquesta data quan «es va llançar la voluntat de desenvolupar aquest casino i es van poder començar a fer passos actius». En aquest sentit, el procés es va estructurar en tres fases diferenciades però interrelacionades. La primera va correspondre al concurs: «Totes les empreses que volien podien participar-hi aportant la documentació marcada al plec de bases i on s’establia que es valoraven diversos elements que havien de permetre classificar les ofertes en un rànquing, de la millor a la pitjor». Una vegada finalitzat el concurs, «el millor candidat passava a la segona fase, destinada a l’atorgament de la llicència», que és l’últim pas que s’ha dut a terme en relació amb l’empresa Jocs SA. Finalment, en un termini de dos anys es desenvoluparà la tercera fase, destinada a l’autorització de l’obertura i el funcionament del casino.

Context

Tal com va apuntar també Jover, un dels temes que al llarg del procés ha generat controvèrsia entre l’empresa adjudicatària i el Govern i el CRAJ va ser la hipotètica passarel·la que hauria d’unir el futur edifici del casino amb la plaça del Poble, ja que actualment, a la zona en qüestió s’hi està construint un edifici privat d’habitatges. Tot i això, el titular de Finances va explicar que «com ha estat un dels elements cabdals del procés, s’ha fet aportar garanties als guanyadors que tenen els drets suficients per fer que la plaça pública enllaci l’edifici del casino fins a la plaça del Poble».


Finalment, Jover va explicar que a banda de l’exposat, l’adjudicació a l’empresa Jocs SA que té com a partner tecnològic Novomàtic, «no va ser fàcil», ja que, entre altres coses, durant el temps d’impàs entre la primera fase i la segona, diferents empreses que també postulaven per guanyar aquest concurs van interposar recursos administratius» sobre el projecte que havia presentat Jocs SA. 


A banda d’això i de l’aspecte arquitectònic esmentat anteriorment, relacionat amb la coberta plana entre el casino i la plaça del Poble, entre la primera fase i la segona, temps durant el qual l’empresa havia d’acabar de definir el projecte alhora que havia de vetllar per complir els compromisos especificats al concurs, el CRAJ va considerar que un altre dels elements «cabdals» que va provocar el criteri negatiu i la desestimació per part dels mateixos va ser el fet que «el nom que portava l’oferta de Jocs SA, l’havia aprofitat una altra empresa abans i per tant, aquesta es quedava sense capacitat de fer-lo servir».

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT