PUBLICITAT

La Directiva Europea per combatre la violència contra les dones i la violència domèstica: Un pas decisiu cap a la igualtat

Europa va fer un pas decisiu en la protecció dels drets humans i la promoció de la igualtat de gènere. El 14 de maig el Parlament Europeu i el Consell van aprovar la directiva 2024/1385. I es preguntaran: què aporta de nou la directiva per suposar aquest avenç ferm? Doncs ofereix un marc legislatiu integral que reforça les mesures preventives, de protecció i de suport a les víctimes, així com sancions efectives contra els perpetradors.

La violència contra les dones constitueix una violació greu dels drets humans i una amenaça a la igualtat de gènere. Ho assenyala la directiva, aquesta violència no només danya físicament i psicològicament les víctimes, sinó també fereix a la nostra societat: perpetua la discriminació estructural contra les dones. La directiva reconeix la necessitat de mesures específiques per protegir les víctimes i garantir el seu accés a la justícia, proporcionant un marc harmonitzat que supera les insuficiències de la legislació anterior.

Entre les novetats destacades, la directiva introdueix definicions harmonitzades dels delictes relacionats amb la violència de gènere, com el feminicidi, la violació, el matrimoni forçat i diverses formes de violència a través de les pantalles, com el ciberassetjament. Posant a més un èmfasi especial en la protecció de les víctimes vulnerables a la discriminació interseccional: dones amb discapacitat, dones immigrades i persones LGBTIQ+, assegurant que les seves necessitats específiques siguin ateses.

La directiva també reforça el dret de les víctimes a rebre suport abans, durant i després del procés penal. Els estats membres estan obligats a proporcionar el que es coneix com a serveis de suport especialitzats, els quals inclouen refugis, línies d’ajuda disponibles les 24 hores i centres de suport per a les víctimes de violència sexual i mutilació genital femenina. Aquesta atenció integrada és fonamental per a la seva recuperació i per garantir una reconstrucció de les seves vides en un entorn segur.

Un altre aspecte clau de la normativa europea és la seva aposta per la prevenció. S’insta als 27 a implementar campanyes de sensibilització i programes educatius que promoguin la igualtat i condemnin tota forma de violència. Aquest enfocament preventiu és essencial per a canviar les normes culturals i socials que perpetuen la violència de gènere i per crear una societat més justa i equitativa.

Tot i les ambicions de la directiva, l’èxit de les seves mesures dependrà que els estats membres l’implementin de manera efectiva. És crucial que els governs nacionals dotin els seus sistemes judicials i de suport dels recursos necessaris. Només així es garantirà que les víctimes rebin la protecció i el suport que necessiten i que els perpetradors siguin sancionats adequadament.

La Directiva (UE) 2024/1385 és un salt endavant cap a l’erradicació de la violència contra les dones i la violència domèstica al continent. Representa una reafirmació del compromís de la Unió Europea amb la igualtat de gènere i els drets humans. Tanmateix, posa feina als estats membres. L’impacte real passarà per la seva capacitat d’adoptar la normativa amb determinació. Serà crucial que la societat civil es mantingui vigilant per assegurar que es compleixen els objectius. Només així podrem avançar cap a una Europa on totes les persones puguin viure lliures de violència i discriminació.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT