PUBLICITAT

Intel·ligència artificial i Blockchain: un binomi real

La intel·ligència artificial s’enfronta al gran desafiament per aconseguir que les màquines siguin capaces de realitzar conjectures a una escala i precisió que superin les nostres. A diferència del processament tradicional, en el qual les màquines executen tasques predefinides, la IA busca imitar el procés cognitiu humà, incloent-hi la capacitat d’inferir i predir.

Per a això, les màquines aprenen a partir de grans quantitats de dades acuradament seleccionades i processades. Aquesta informació els permet construir models probabilístics del món; és a dir, representacions matemàtiques que reflecteixen la probabilitat que ocorrin certs esdeveniments. A mesura que processen més dades, aquests models es van refinant, adaptant-se a la canviant realitat. És com si les màquines estiguessin constantment intuint el que perceben a través dels seus sensors, sigui so, imatge o text.

Un exemple clar d’això són els assistents intel·ligents com Alexa o Siri. Aquests sistemes analitzen el que diem i, d’acord amb el seu model probabilístic, ens ofereixen una resposta. Encara que no sempre sigui la perfecta, la IA aprèn dels seus errors i cada interacció l’acosta a una major comprensió del llenguatge i el context.

Les màquines no només han de processar informació, sinó també interpretar-la, extreure patrons i anticipar escenaris futurs. És en aquest punt on la IA es diferencia del simple processament de dades i s’endinsa en el terreny de la intel·ligència real. Aconseguir que les màquines dominin aquest art de les conjectures obrirà un ventall de possibilitats. Des de la presa de decisions més precises en l’àmbit empresarial fins al desenvolupament de sistemes de diagnòstic mèdic més eficients, la IA té el potencial de transformar la nostra forma de viure i treballar.

Mentre la intel·ligència artificial explora les conjectures del món, buscant patrons i probabilitats, Blockchain s’erigeix en la base inviolable de la certesa. A diferència de la IA, la qual se centra en el descobriment i l’avaluació, Blockchain s’encarrega de la validació, la permanència i el control. Imagina un trencaclosques gegant, on cada peça representa una transacció. Blockchain encripta i guarda cada peça d’aquest trencaclosques, creant una cadena inalterable que registra l’historial complet de les transaccions. Aquesta tecnologia garanteix la transparència i la traçabilitat, permetent a tots els participants verificar l’autenticitat de la informació.

La IA, amb el seu enfocament probabilístic, pot identificar oportunitats i avaluar riscos. Tot i això, és Blockchain la que entra en joc quan arriba el moment d’executar el pla. Els contractes intel·ligents, o smart contracts, són programes informàtics autoexecutables que resideixen a la cadena de blocs. Aquests contractes defineixen els termes d’un acord i s’executen automàticament quan es compleixen les condicions preestablertes, eliminant la necessitat d’intermediaris i reduint el risc de frau.

A diferència de la IA probabilística, Blockchain ha d’operar amb certesa absoluta. Cada transacció registrada a la cadena de blocs és immutable, la qual cosa significa que no es pot modificar ni eliminar. Aquesta és la característica per garantir la confiança i la seguretat en les transaccions digitals.

Blockchain es perfila doncs com la columna vertebral d’una nova era de confiança i transparència en el món digital. A mesura que la IA continua evolucionant, Blockchain es posiciona com el seu complement ideal, proporcionant la base sòlida sobre la qual es poden construir i executar plans amb total seguretat i certesa. La seva capacitat per validar, preservar i controlar la informació la converteix en la gran eina.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT