PUBLICITAT

Observem

FRANCESC RODRÍGUEZ

És ben evident l'interès de les enquestes en el moment de voler conèixer la percepció d'un col.lectiu sobre un tema determinat. Els resultats obtinguts, si el treball ha estat fet amb rigor, són de gran interès en el moment d'afrontar la presa de decisions respecte a aquell tema. Dic això abans de valorar --encara que de forma limitada per imperatius d'espai-- els resultats reflectits en l'Observatori del CRES d'aquest semestre, i per significar que les entitats o persones responsables de decisions que afectin la ciutadania tenen en aquesta eina un bon element de valoració.

Sense entrar, doncs, en el detall, veiem com els ciutadans consideren, grosso modo, com a problemes més importants a Andorra els ja manifestats l'any passat. Destaca especialment el fet de trobar feina, seguit pel trànsit i per les polítiques socials, prestacions i pensions. Si descartem el trànsit, mal endèmic que va presentant alts i baixos, veiem que les altres dues qüestions afecten, especialment, l'àmbit econòmic més íntim de la persona. L'economia, com a qüestió genèrica, se situa en quarta posició, lluny de les dues immediatament anteriors i molt lluny del neguit per poder trobar feina.

Si ens fixem, però, en la primera opció triada per les persones enquestades --recordem que es podien donar tres respostes-- constatem que, si bé els problemes per trobar feina segueixen de lluny en primer lloc, amb més d'un 25% de les respostes, les polítiques socials, prestacions i pensions, el trànsit i l'economia es troben cadascuna al tomb del 9% de respostes, i molt lluny de la resta d'opcions.

Tanmateix, i tal com fa notar el CRES en el document de presentació de l'estudi, si comparem les respostes amb les de l'Observatori anterior veiem que, malgrat que els problemes per trobar feina i l'economia disminueixen tres punts percentuals i el trànsit es manté al mateix nivell, les polítiques socials, prestacions i pensions augmenten quatre punts. Penso que aquestes darreres dades ens haurien de fer reflexionar a tots.

Historiador. redaccio@andorra.elperiodico.comPer a més informació consulti l'edició en paper.Comenta aquest article

PUBLICITAT