PUBLICITAT

Un pressupost al servei de les persones

Un país no evoluciona si no aconsegueix posar el creixement econòmic al servei de les necessitats socials. És a dir, si no està al servei de les persones.
Aquest és un dels principals objectius del projecte de llei del pressupost elaborat pel Govern que aquests dies comencem a treballar en comissió amb la finalitat de recollir aquelles aportacions que puguin contribuir a millorar-lo. La feina en comissió sempre ha estat així i tot apunta, malgrat el rebuig inicial verbalitzat per l’oposició a les xifres de l’Executiu durant el debat a la totalitat al Consell General, portes endins sempre hem esta capaços de treballar pel bé comú.
Ja ho vaig dir durant la meva defensa, el passat mes de gener, durant el debat a la totalitat: estem davant d’un pressupost que recull les dotacions necessàries per continuar implementant les reformes de caràcter estructural, bàsiques per seguir amb el canvi de model de país que els Demòcrates vam iniciar ara fa més de sis anys amb la reforma fiscal i l’obertura de l’economia a la inversió estrangera.
El pressupost continua sent l’eina a través de la qual fem realitat aquest compromís amb la transformació d’Andorra, posant en marxa polítiques i projectes que tenen la persona al centre de la seva acció: a través de l’educació, de l’ocupació, del medi ambient, de la cultura, de les polítiques socials, i de la salut.
Procurem que el llistó de l’ambició no baixi i mirem d’anar tant lluny com ens permet la responsabilitat de vetllar per unes finances sostenibles. Podem dir que, en aquest aspecte, hem estat capaços de complir objectius obtenint, per primera vegada em 20 anys, un superàvit de caixa. D’això se’n diu, ni més ni menys, fer una bona gestió dels recursos públics. I hem de dir-ho perquè tothom entengui que aquesta és la premissa bàsica per assegurar les inversions del futur.
El treball dels darrers anys demostren que Demòcrates consolida unes línies pressupostàries que són vàlides des del punt de vista de la bona gestió dels recursos i de la inversió en la modernització del país, la reactivació econòmica i l’atenció social a les persones.  Aquesta coherència de principis i la consistència del plantejament pressupostari han estat la clau per recuperar el camí del creixement  a tots els nivells: garantint un estat del benestar modern amb serveis públics de qualitat, sent una eina de promoció econòmica eficient i eficaç, assegurant la inversió pública i la millora constant de les infraestructures, consolidant el marc fiscal i la diversificació dels ingressos i moderant el creixement de l’endeutament.
Estem doncs, davant, del pressupost que en aquest moment necessita el país per seguir el camí de l’Andorra que volem tots plegats per a un futur que cada vegada tenim més a prop.
President suplent del grup parlamentari demòcrata

Comenta aquest article

PUBLICITAT