PUBLICITAT

DA treballa per la igualtat

Els membres de DA vam ser convidats i vam participar a l’elaboració del manifest impulsat i llegit per Acció Feminista. Manifest que mereix tot el nostre respecte i, de fet compartim en la major part del seu contingut. Amb tot, el punt que posa en entredit l’equilibri de la nostra arquitectura institucional actual, que assumim que volem preservar, és l’element que ens ha fet no signar-lo. Aquesta és una decisió que hem pres, lliurement i democràticament, amb la mateixa llibertat i dret a subscriure o no determinades propostes que hem exercit participant en l’elaboració de dit manifest i així com en els debats que van tenir lloc la passada legislatura al Consell General.

La nostra postura pot no ser del gust de tothom però és la que ens permet ser coherents amb el respecte als principis de la nostra Constitució sense que aquest fet impedeixi seguir treballant en la línia d’eliminar aquelles situacions que generin desigualtats entre les persones. Aquest és el criteri del Grup Parlamentari Demòcrata amb el qual hem plantejat aquest article que signa una servidora. La meva veu és la veu dels meus companys i companyes de la majoria. Creiem que tots els dies cal reivindicar la igualtat i per això, mai, ni el Govern ni nosaltres, hem parat de treballar en aquest sentit: prova d’aquest fet en són les accions que s’han dut i estem duent a terme i que no es cenyeixen únicament a una fotografia sinó que van molt més enllà. El Consell General, per unanimitat, va decidir impulsar la redacció del Llibre blanc de la igualtat amb l’objectiu que evidenciés les necessitats reals de la societat andorrana.

S’ha ratificat el Conveni d’Estambul sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones. S’ha aprovat també la Llei d’eradicació de la violència de gènere i domèstica que ha permès reforçar el Servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere i de violència domèstica i familiar, crear la guia de col·laboració que garanteix la coordinació de la intervenció psicosocial, policial, judicial i sanitària amb una formació especialitzada als professionals i reforçar l’atenció telefònica per atendre els casos de violència operant 24 hores del dia els set dies de la setmana. S’ha creat l’Àrea de polítiques d’igualtat, el Servei d’igualtat, el d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans i el de trobada familiar.

No hem d’oblidar les accions de prevenció i formació dutes a terme en l’àmbit de l’educatiu i social. La reforma del Codi de relacions laborals aporta millores en la conciliació de la vida personal i professional. S’incrementa, entre altres, la durada de la baixa de maternitat i de paternitat així com de permisos i es crea d’una part, el permís no retribuït per tenir cura d’un fill menor d’edat en cas de malaltia greu i d’altra part, s’introdueix la suspensió de la relació laboral en el cas que una persona assalariada hagi estat víctima de violència de gènere. També s’està elaborant la Llei d’igualtat i no-discriminació en la que, entre altres, es defineixen mesures molt concretes que prohibeixen la discriminació salarial i que comporta controls i sancions a les empreses que no compleixin amb els seus preceptes. S’ha avançat molt en polítiques d’igualtat, tot i que som conscients que queda molt camí per recórrer. Estenem la mà a continuar treballant i fer realitat noves accions perquè la nostra societat sigui més justa, més igualitària i més equitativa.

Comenta aquest article

PUBLICITAT