PUBLICITAT

Igualtat efectiva

El passat 5 de juny, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va comparèixer, amb els seu equip i l’equip redactor, davant  la comissió legislativa d’Afers Socials del Consell General per presentar  l’Avant Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Aquesta document és el fruit d’anys de treball des del Consell General (taules de Gènere amb aprovació per unanimitat de l’acord de gènere, a final de legislatura 2011-2015, que incloïa l’elaboració del Llibre Blanc de la igualtat). Així doncs, la feina encetada la legislatura 2011-2015 es veurà, en part, culminada amb la votació de la Llei per la igualtat de tracte i no-discriminació.
Per fi, desprès el «no postureig» de la presentació del Llibre Blanc per la igualtat que va tenir lloc aquest passat mes de maig  el següent pas, i no menys important, era una Llei per la igualtat de tracte i no-discriminació. 


Ara, és una realitat. Una realitat que és un resultat d’una feina de molts: el Consell General, el Govern i la taula de treball transversal, amb la representació de diferents col·lectius (dones, persones amb discapacitat, infants adolescents i joves, gent gran, LGTB i altres, gent nouvinguda). Gràcies a aquesta feina de temps, d’il·lusió i d’implicació, en un futur pròxim podrem dir que a Andorra tenim un Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació. No molts països gaudeixen d’un text com el que tindrem.


Per primera vegada, es reconeixerà el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació dels nostres ciutadans: de tots els nostres ciutadans. Es fa una llei per a tots els col·lectius susceptibles de patir desigualtat de tracte o discriminació. Quedarà prohibida tota disposició, conducta, acte o pràctica que atempti, per acció o per omissió, contra el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació en tots els àmbits Serà una llei moderna, general. integral i transversal que tindrà la prevenció com a pilar essencial. 


Per primera vegada, es parla del principi d’igualtat retributiva per raó de sexe que significa, ni més ni menys que mateixa feina, mateix salari. Aquest principi queda com un dret en la futura llei i si no és compleix, la part discriminada podrà demanar reparació de la discriminació. 


Un altre dels aspectes rellevants és el de la inversió de la càrrega de la prova. Ja no serà la víctima de discriminació qui haurà d’aportar la prova, sinó la part demandada, supòsit que demanen ja molts organismes internacionals. 
La futura llei contempla el desenvolupament de moltes de les mesures previstes al Llibre Blanc: l’Observatori de la Igualtat; l’aprovació d’un Pla integral per a la igualtat de tracte i no-discriminació i un Pla d’inserció laboral amb una periodicitat; un programa d’inclusió social de les persones nouvingudes; un programa per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i un programa per la igualtat efectiva de les dones i els homes, entre moltes altres mesures que promouran aquest marc d’igualtat efectiva que totes i tots anhelem.  No podem deixar de banda que la llei també desenvoluparà un regim sancionador, necessari per assegurar-ne el seu acompliment.


Vull agrair des d’aquí al ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior la seva feina i la seva implicació de manera seriosa perquè el resultat de la futura Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació sigui el que ha estat. Igualment, a la Monica Geronès, per haver posat al servei d’aquest projecte la seva expertesa, tant en l’elaboració del Llibre Blanc com de la llei. En el mateix sentit, el reconeixement a la Raquel Serrano, per la seva participació a la redacció de la futura Llei; a la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, l’Ester Fenoll, per la seva implicació, i a la Sra. Mireia Porras Cap d’Area d’Igualtat per la seva feina.


Les entitats representants dels col·lectius susceptibles de patir discriminació que formen part de la Taula de Treball Transversal coneixen a fons el contingut d’aquest text i, el retorn que hem tingut és positiu. El Govern també ha facilitat el text  tant a consellers generals com a entitats i ens ha donat la possibilitat de fer aportacions abans de tancar-lo.
Des de la comissió Legislativa d’Afers Socials l’estudiarem i farem, si és necessari, aportacions en positiu que ens permetin tancar el treball sobre la igualtat de tracte i no-discriminació que ens vam marcar ja fa uns quants anys. Això, però, no voldrà dir que hem acabat, ans al contrari: és el principi d’un treball perquè la igualtat de tracte i no-discriminació s’apliqui de forma efectiva. 

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT