PUBLICITAT

Les creences

Les creences conformen una part fonamental del psiquisme. L’ésser humà sempre ha estat perseguint la veritat de la existència hi ha acabat per assumir creences que han esdevingut la seva veritat. Com la nostra història ens ho descriu reiterades vegades, algunes d’aquestes creences han portat l’home a grans conflictes, canvis i revolucions, tant des del paradigma religiós, com del polític, cultural i econòmic. D’altra banda, les creences col·lectives han portat estancaments i evolucions en l’ésser humà, però aquestes creences col·lectives es tenen que mirar amb lupa i veure les creences que tenim a nivell individual. Cada un de nosaltres tenim creences que conformen les nostres veritats, ja sigui per creences imposades pels paradigmes de la societat o per les referències transmeses pels nostres pares.
Aquestes veritats tenen una funció especifica, l’impacte que genera en el nostre món interior com exterior i que acaba determinant els resultats de la nostra activitat humana.
Les cultures iniciàtiques emfatitzen que el destí està escrit per les nostres creences i com aquestes les poden canviar si les transformem positivament i des de l’acceptació. El problema existeix quan entrem en conflicte amb les nostres pròpies creences i la dels demés, exterioritzem aquestes pors cap a altres veritats i acabem generant més destrucció i caos. Aquest fet radica per la falta de consciència que tenim cap a nosaltres mateixos pensant en ser superiors a altres cultures o maneres d’actuar i/o opinar.
Per evitar caure en aquesta visió de superioritat i de manca de respecte entre els uns i als altres, la majoria de les cultures iniciàtiques enfoquen les creences com un mite. I perquè un mite? Perquè aquests són relats d’històries creats per explicar un camí que simbòlicament o metafòricament ens portarà més enllà d’on estàvem. Ells creuen que individualment tenim els nostres propis mites creats per nosaltres i ens atorgaven la possibilitat de poder ser creadors de les nostres pròpies veritats. Tornant al nostre present, quantes persones al món tenen una autoestima baixa pel mite que ells mateixos han creat de la seva persona i com acaben repetint els patrons de forma constant? És el moment de trencar amb els pensaments imposats i començar a qüestionar-nos les nostres veritats. Tens un camí davant teu per construir-te a tu mateix/a. És hora de començar a transformar allò que ens impedeix poder anar més enllà, el camí semblarà difícil, però a cada pas que realitzis et donaràs compte que tu pots canviar la teva història des d’un paradigma més moral i ètic.
Et proposo el següent:
1. Fes una llista de les creences més profundes que tinguis i descriu la funció que creus que tenen cap a tu, així com l’impacte que té cap al món que t’envolta.
2. Cada dia repeteix el següent: jo (nom) declaro des d’aquest moment en endavant, que respecto i honoro la meva veritat, honoro i respecto la veritat de totes les persones que conec i de tots els éssers vius, perquè comprenc que totes les veritats són certes i em comprometo a utilitzar les veritats que més serveixin per arribar als meus resultats.
3. En moments de conflicte recorda l’exercici 2, observa la situació i posa consciència respecte la veritat dels altres, des de l’amor!     
Buscar l’estat de consciència que et permeti respectar i utilitzar la veritat que més felicitat et doni, et farà ser conscient que cada un de nosaltres tenim el nostre camí, que cada situació és un aprenentatge per a nosaltres i pels altres, i que no tenim la responsabilitat de forçar els altres com creiem que tenen que ser les coses.
Que tinguis una feliç setmana!

Comenta aquest article

PUBLICITAT