PUBLICITAT

El transport públic deficient

En l’enquesta publicada per l’observatori CRES-IEA a finals de juny, que fa referència al primer semestre del 2018, l’11% dels enquestats considera que cal millorar el transport públic.
En fer referència a aspectes a millorar, els joves de 18 a 24 anys són els que més insisteixen en la necessitat d’un transport públic més eficient. Cal tenir present que hi ha una part de la població que no ha pogut ser enquestada tot i que són usuaris habituals del transport públic col·lectiu. La franja d’edat a partir dels 13 anys ja és usuària de l’autobús.
De ben segur que si es pogués enquestar tots aquests usuaris i donessin la seva opinió, l’enquesta variaria considerablement i el resultat de descontents a ben segur superaria l’11%.
Val a dir també que en èpoques d’hivern, quan la població augmenta considerablement pel nombre de temporers i visitants que té el país, el servei públic del transport de passatgers deixa de funcionar amb normalitat: es torna caòtic. Els autobusos estan plens i molta gent, que no pot pujar, ha d’esperar-ne un altre sense cap garantia que en el pròxim autobús puguin tenir un seient.
Fa temps que això passa, però sembla que no es pren consciència de la problemàtica. Si s’han pres les mesures escaients per buscar una solució, cosa que no s’ha pas explicat, no s’han vist els resultats aquest darrer any.
Caldria que el transport públic fos una eina de la qual els ciutadans i les ciutadanes en poguessin fer més ús. Pensem també que els preus no són competitius i les companyies entenem que no tenen pas la culpa de no poder donar solucions. Probablement sense unes mínimes subvencions es fa difícil mantenir un servei eficient per a l’usuari i rendible per a l’empresari.
Tot plegat posa en evidència que cal una nova política de promoció del servei públic de passatgers amb una doble finalitat: millorar la mobilitat, afavorint el transport col·lectiu, i donar millor qualitat de vida. Els progressistes vam defensar en les eleccions del 2015 reformar la legislació en l’àmbit del transport per adaptar-la a les necessitats dels vehicles elèctrics i impulsar la seva penetració en el mercat andorrà, facilitant la implantació de punts de càrrega públics i privats i incentivant fiscalment la seva adquisició.
Les tímides actuacions del govern actual en aquest àmbit no han estat suficients.
El desenvolupament d’una xarxa de transport eficaç és fonamental per a una bona economia. Els beneficis de la competitivitat es poden perdre si les infraestructures es bloquegen amb embotellaments.
I no oblidem que la promoció del transport públic és un bé per a la salut col·lectiva, amb una millora de la freqüència de pas reduiríem l’ús privat de vehicles i per tant la contaminació que tants episodis dóna últimament i dels que tampoc se’n parla.
Per aquests motius, convenen iniciatives de desenvolupament sostenible en l’àmbit dels transports públics.
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT