PUBLICITAT

Balanç i prospectiva

Estem ja en el tram final de l’actual legislatura. Volem remarcar que des de la majoria i el govern de Demòcrates per Andorra ens hem dedicat especialment a tirar endavant un agenda de reformes en àmbits diferents, alhora que hem concedit també una gran rellevància a propiciar l’estabilitat política i a enfortir l’estabilitat institucional. D’altra banda, cal remarcar que no ens trobem pas al final de cap camí. Ben al contrari: tot just hem acabat d’assentar les bases per a l’obertura i la diversificació de l’economia, que comença avui a ser una realitat. De manera genèrica, podem afirmar que principal repte de cara als propers anys serà traslladar el nou dinamisme econòmic que cal acabar de confirmar al benestar del conjunt de la societat. Un benestar que, avui dia, va molt lligat a conceptes com la sostenibilitat, la qualitat ambiental o l’accessibilitat en un sentit ampli, però també a l’educació i a l’oferta formativa i cultural.
Perquè, en darrera instància, l’objectiu últim de totes les reformes que s’han dut a terme aquests dos últims mandats, i que considero que han de tenir la seva continuïtat en els pròxims anys, és una Andorra de qualitat. Perquè la qualitat ho ha d’abraçar tot: la qualitat empresarial i dels professionals significa una major competitivitat; la qualitat ambiental és un millor entorn per viure i és també el llegat que deixarem a les generacions futures; la qualitat en l’educació és dibuixar l’Andorra que volem; la qualitat dels serveis és atendre els ciutadans en els seus requisits i les seves necessitats.
Des de Demòcrates per Andorra hem treballat i hem de continuar treballant perquè el marc legal acompanyi tot aquest procés de reforma.  Voldria remarcar en aquest escrit que, malgrat les dificultats que no sempre ens han deixat avançar al ritme que hauríem volgut, la transformació d’Andorra és avui un fet. Tenim un país més obert, més transparent i cooperant amb el seu entorn. Això ofereix noves oportunitats a les empreses, als professionals, als estudiants, i ens ha permès d’encarar la negociació amb la Unió Europea amb l’expectativa d’arribar a un acord que ens sigui beneficiós com a país.
Encara que de vegades se’ns hagi acusat de tirar pel dret, la realitat és que, fins i tot en l’anterior legislatura, quan disposàvem d’una amplíssima majoria parlamentària, hem procurat arribar a acords amb els diferents grups, especialment en aquelles qüestions de més calat. Perquè entenem que, amb diferències en el ritme o en l’estratègia, sovint compartim la direcció que cal seguir –i així, de fet, s’ha posat de manifest en diferents ocasions.
De qualsevol manera, i com hem dit abans, no ens trobem al final de cap camí. Un cop acabada la present legislatura,  de feina per fer en quedarà, i molta, i de gran rellevància. Assenyalo ara, per cloure el present escrit, unes quantes qüestions que considero essencials: completar la negociació i concloure l’acord d’associació amb la Unió Europea; defensar el nostre règim institucional; continuar desenvolupant la protecció dels drets i les llibertats dels ciutadans; assegurar el desenvolupament d’un sistema financer competitiu i fiable donant resposta a la necessitat de definir un prestador d’última instància per a fer front  a les eventuals crisis de liquiditat del nostre sistema; consolidar, obrir i diversificar l’economia i finalment garantir la sostenibilitat de l’estat, del creixement econòmic i del medi ambient. Es tracta en definitiva de perseverar en la consecució d’un país de qualitat capaç de garantir el benestar dels seus ciutadans. Els demòcrates tenim propostes i equips per fer front a aquests reptes de present i de futur.

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT