PUBLICITAT

Esmenar a consciència i amb responsabilitat

El passat dijous 25 d‘octubre vam debatre al sí del Consell General l’esmena a la totalitat al Projecte de llei d’ocupació presentada pels tres consellers generals del Grup Parlamentari Liberal. Per sort, aquesta esmena a la totalitat no va trobar el suport necessari dels altres grups per tirar endavant; ni els tres parlamentaris del PS li van donar suport. De fet, ningú va fer-ho exceptuant els tres consellers liberals. Entenem que 25 consellers generals van entendre la importància de tirar endavant el Projecte de llei d’ocupació, llei necessària per  a les persones desocupades, i també per a les empreses del país.
La consellera general Judith Pallarès, del grup liberal que va defensar l’esmena a la totalitat, va eximir com a arguments per presentar-la que el Projecte de llei d’ocupació era una llei innecessària, feixuga i intervencionista. També ho ha reiterat en aquest mitjà, el passat 6 de novembre, en un article d’opinió.
Des del nostre humil punt de vista, ens sembla molt poc rigorós definir aquest Projecte de llei amb aquest tres adjectius! També ens sembla irresponsable voler fer retirar aquest Projecte de llei necessari per a Andorra. 
Una llei que permetrà la modernització del sistema públic d’ocupació per tenir un servei d’ocupació del segle 21. Una llei que posarà la persona, que busca feina, al centre del sistema, impulsant programes específics per a col·lectius determinats que necessiten millorar la seva ocupabilitat, atenent i donant respostes concretes a les necessitats concretes que presentin. Una llei que donarà suport al teixit empresarial per trobar els millors perfils professionals, posant en contacte ofertes i demandes de treball i millorant, en conseqüència, la intermediació entre l’oferta i la demanda. 
Una llei que posarà en marxa sistemes de gestió transparents i orientats a resultats, gràcies, d’una banda, a una estructura de servei en unitats que assumiran funcions ben diferenciades per tal de garantir una atenció integral i integrada, i de l’establiment de mecanismes d’avaluació, seguiment i control dels diferents serveis i programes, de l’altra. Una llei que contemplarà com a eix fonamental de la seva acció (dels seus programes i serveis) variables com  el territori i la temporalitat en determinats sectors productius. 
Una llei que farà un canvi substancial de concepte per crear allò que entenem que ha de ser un sistema públic d’ocupació que introdueix l’acompanyament i l’assessorament continuat com a missió del servei i en el context d’un procés que haurà de capacitar la persona usuària i demandant de feina per afrontar els reptes del mercat laboral. 
Ens trobem davant d’un engranatge que, amb els mecanismes que preveu, funcionarà per assolir aquest objectiu. Una llei que regularà les mesures necessàries per garantir el dret al treball, un dret fonamental i elemental tenint en compte que aquest és l’element clau per a la configuració de la progressió personal i social dels individus. Estar sense feina és un factor determinant que augmenta el risc d’exclusió social i la vulnerabilitat de les persones, aspectes contra els quals estem obligats a lluitar des de la nostra responsabilitat. Garantir aquest dret, doncs, passa per generar més ofertes i més oportunitats de treball. Una Llei que garantirà el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les persones, dret que aquesta llei estableix com a un dels seus objectes. És a dir, que tota persona sense feina ha de tenir garantit l’accés als recursos públics pel que fa  orientació, formació i intermediació per poder entrar o retornar al mercat laboral. 
En definitiva, una llei que ens permetrà un canvi essencial per seguir progressant en un entorn laboral globalitzat que dona eines reals a les persones perquè, un cop trobin feina, contribueixin a la millora de la competitivitat de les nostres empreses.  
Una llei que ha estat treballada i consensuada amb tots els agents implicats.
Dit tot això, considerem que aquesta llei no és innecessària, ni feixuga, ni intervencionista. Ans al contrari: DA (i molta més gent) troba la llei necessària, entenedora i, sobretot, que dona resposta a les necessitats dels ciutadans, siguin treballadors o empresaris.
Presentar l’esmena a la totalitat d’aquesta llei ens va semblar molt arriscat i, sobretot, imprudent perquè perdíem l’oportunitat de legislar un tema tant necessari al nostre mercat laboral. 
Des de la nostra responsabilitat institucional, DA està implicada i compromesa amb les persones, i amb aquesta llei donem respostes reals i necessàries a les persones que busquen feina. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT