PUBLICITAT

El principal objectiu de l’economia és millorar el benestar de les persones

Els Progressistes pensem que la diversificació de l’economia és avui una necessitat, gairebé una qüestió de supervivència, i ho tenim al capdavant del nostre programa.

Perquè el model econòmic sobre el qual Andorra va dissenyar el seu creixement a finals de la dècada dels vuitanta s’ha esgotat. En conseqüència, o es transforma el model econòmic o Andorra està abocada a la fallida.

Hem de cercar i trobar noves vies d’ingressos i estabilitat per al futur perquè si no ho fem no podrem mantenir l’Estat del benestar que volem. Un benestar que avui està en risc.

L’augment de les desigualtats econòmiques i socials ha provocat una fonda fractura social.

Més enllà del que diu la CEA, l’objectiu principal no és només aconseguir augmentar el PIB, sinó contribuir a millorar el benestar de les persones. L’economia ha de contribuir a millorar el benestar de les persones i estar al seu servei, i no a la inversa. Observem, preocupats, com els senyals, encara tímids, de recuperació econòmica contrasten avui amb una de les pitjors crisis socials del país dels darrers anys.

El govern de DA no ha previst mecanismes de repartiment de la riquesa, afavorint que augmentés la fractura econòmica i social i deixant, literalment, a molts ciutadans i ciutadanes amb una mà al davant i una altra al darrera.

Per tant, la necessària diversificació de l’economia ha de contribuir a millorar la felicitat i el benestar de les persones.

Tanmateix, coincidim amb la CEA en la necessitat de diversificar l’economia andorrana i de trobar noves vies d’ingressos que donin estabilitat per al futur. 

També coincidim amb la CEA que cal aconseguir el màxim consens possible per treballar per diversificar la nostra economia.

I com que pensem que la política és un procés que es construeix de baix a dalt, celebrem també que la CEA ens hagi fet arribar les seves propostes perquè puguem prendre-les en consideració a l’hora d’elaborar el nostre programa. De fet, podem avançar que compartim algunes de les propostes de la CEA, com ara:

Que els negocis de futur que necessiten suport se situen en les àrees tecnològica (sobretot en el blockchain i el comerç electrònic), del benestar (tant pel que fa als esports, com pel que fa a la salut i al wellness alternatiu) i social i mediambiental (sobretot pel que fa a l’ensenyament superior). 

I que els sectors de la biotecnologia i de la producció cinematogràfica –que en aquest darrer cas nosaltres fem extensiu a la indústria cultural, artística i creativa per la seva potencialitat com a model productiu i per la seva capacitat de generar riquesa i llocs de treball– esdevenen noves oportunitats de negoci ales quals cal donar suport.

El model de diversificació econòmica que plantegem els progressistes passa, primer, per assolir indiscutiblement un bon acord d’associació amb Europa. Perquè si volem afavorir l’arribada de més inversions estrangeres productives que dinamitzin de debò l’economia no ho podrem fer amb una Andorra descontextualitzada d’Europa.

D’altra banda, tal i com he explicat aquestes darreres setmanes, cal emprendre una reforma veritable i en profunditat del model d’administració pública a partir d’algunes idees clau:

• Simplificar i racionalitzar els processos administratius, aprofitant les potencialitats que ens ofereixen les noves tecnologies.

• Implementar una administració electrònica integrada, que comparteixi i centralitzi informació per facilitar-ne l’accés als ciutadans.

• Implementar models de col•laboració entre el sector públic i el sector privat.

Progressistes-SDP defensem una economia que s’adapti als objectius inscrits a la Constitució. Ha de protegir la igualtat i la dignitat de la persona (Article 1.2), ha d’afavorir la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat i conforme a les lleis (Article 28) i ha de vetllar per la utilització racional del sol i de tots els recursos naturals i, també, ha de mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i defensar la flora i la fauna autòctones (Article 31).

Treballem i treballarem per una economia generadora de llibertat, de justícia i de solidaritat. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT