PUBLICITAT

Marca Andorra: Orígens

Tots som conscients de l’evolució que ha experimentat Andorra els darrers anys, especialment pel canvi de paradigmes a nivell internacional i la necessitat d’adaptar-nos a unes noves regles del joc que ho han canviat quasi bé tot. 
Aquell país que durant dècades havia viscut exitosament del turisme i del comerç i quin model d’estratègia promocional es basava en «Andorra, el país del Pirineus» i les seves derivacions, havia tocat fons. Vers el 2011 es parlava de «canvi de cicle» a nivell econòmic, mentre el món es preparava, sobretot per la crisi financera mundial, per emprendre un camí sense retorn vers la transparència.
En aquest context va néixer una iniciativa impulsada per l’Empresa Familiar Andorrana i secundada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Confederació Empresarial Andorrana i la majoria dels sectors econòmics i socials del país, que va culminar en l’estudi conegut com «Andorra té futur», un compendi de totes aquelles mesures que es consideràvem claus per a la reacció davant d’aquell canvi de cicle, i per afrontar una transformació i reactivació econòmica i social que permetés conservar l’esperança dels nostres ciutadans en el futur del seu país.
Aquell treball va servir per a remoure consciències, tant dels més experimentats ciutadans com també dels més joves. La reflexió era prou evident: adaptar-se o retrocedir perillosament. El model anterior havia quedat obsolet i calien propostes sòlides i sobretot efectives. Va ser justament un jove de 17 anys, un patriota profundament preocupat pel seu país, qui va fer un cant a l’esperança en forma d’estudi que replantejava l’estructura econòmica i social d’Andorra i que feia una primera proposta per a canviar la marca país plantejant una evolució vers un model molt més transversal, preocupat no només per atreure turisme, sinó també inversió i talent, sobretot partint de la base de què la solució identificada com a més evident per a superar la crisi era l’obertura econòmica, que s’acabaria aprovant un any més tard.
Aquella proposta del 2011,  Andorra el meu país no és tan petit / Andorra not so small acompanyada d’un poema musicat (https://www.youtube.com/watch?v=umifSwvbVpA), va ser el punt de partida de la meva implicació en les reflexions al voltant de la possible redefinició de la marca país, de la nostra Marca Andorra. De fet, l’esdevenir del temps demostrà que calia fer quelcom per a potenciar la visibilitat internacional del país i del nou model econòmic i social que s’estava implementant. Efectivament, els primers anys d’obertura econòmica no foren el revulsiu esperat i calia una estratègia promocional molt més contundent. D’aquí que finalment la CEA es decidís a impulsar la redefinició de la marca país, creant una comissió al efecte al octubre del 2016 i asseient al voltant d’una taula a tots aquells socis empresaris o professionals que hi tinguessin quelcom a dir. 
Fruit del enriquidor debat en sorgí una idea força diferencial: reconstruir la Marca Andorra des de l’opinió de la ciutadania i de tots aquells altres que des de l’exterior tenien una determinada imatge d’Andorra. Dues enquestes, una nacional i una altra internacional, foren el preludi d’un primer treball que amb la col.laboració de «tots» ens permetia identificar els principals valors, les fortaleses i les oportunitats que Andorra havia de treballar per tal d’implementar una estratègia que ens donés una major visibilitat internacional i ens ajudés a captar més turisme, inversió i talent. 
El següent pas fou oferir el treball al Govern d’Andorra, als comuns, a tots els grups parlamentaris, a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i a l’Empresa Familiar Andorrana, i tots sense excepció compraren la idea, s’arremangaren al voltant d’una taula i així fou que, de la mà dels millors especialistes en nation branding a nivell internacional s’impulsà un treball que acaba de presentar-se en societat. Noves enquestes a nivell nacional i internacional, workshops per a definir la «idea central» de la nova Marca Andorra i els projectes que l’havien d’acompanyar, reflexions al voltant d’un possible canvi en el disseny del logo i de nous claims i slogans, un sense parar de feina, d’idees i d’il·lusions, tot al servei d’aquesta nova Marca Andorra, que per damunt de tot ha de quedar clar que és una marca nascuda des del si de la pròpia ciutadania que a l’hora és la principal beneficiària dels resultats que derivin de l’estratègia a seguir a partir d’ara.  
Sí, perquè tot just això acaba de començar. Ara que ja sabem que la idea central escollida és la d’«Equilibri», toca impulsar aquest projecte ja definit i ho hem de fer entre tots. El nou organisme que tuteli la Marca Andorra, que se’ns aconsella sigui una fundació, ben segur ha de tenir una composició el més transversal possible i hi ha de ser tothom representat. Empreses i professionals del país especialitzats en la comunicació, el màrqueting i la publicitat, ara és la vostra, ara se us necessita més que mai i hi heu d’estar presents com al resta d’organismes, associacions i col·lectius representants de les diferents sensibilitats de la nostra ciutadania. 
Per aquells que encara es pregunten què és això de la Marca Andorra i si cal o val la pena seguir-hi treballant els diria  que per damunt de tot, la nostra marca país és aquell sentiment que sorgeix a partir d’escoltar la paraula «Andorra», un sentiment que es farà col·lectiu quan la immensa majoria dels ciutadans l’assumeixi com a propi i que, juntament amb les eines i els projectes que l’acompanyaran ens ajudaran a donar conèixer aquesta identitat arreu del món. Per tant, pel bé de tots i pel futur del país, si que cal i val la pena seguir empentant aquest transcendental projecte.
Ara que venen eleccions generals, tant de bo facin també seu aquest projecte tots els partits, guanyin o perdin, estiguin o no representats al Consell General, així com els col·lectius i els diversos grups ideològics del país, doncs tots hi tenen molt a dir respecte a la Marca Andorra i la futura institució que la impulsi i tuteli.
Va per tu, jove Pau, que fores l’espurna que encengué la foguera, per la família, pels companys de feina,  amics i col·laboradors que durant 8 anys han tingut la paciència de sempre sentir-me parlar del mateix,  i va per tots, pels centenars, pels milers de persones que han col·laborat en aquest projecte, institucions públiques, partits polítics, organitzacions empresarials, empresaris, professionals, ciutadans d’aquí i d’allí, perquè mercès a tots, avui la nova Marca Andorra és una realitat. Mercès igualment als grans professionals que han organitzat la presentació al Consell General i a tot el públic assistent que amb el seu escalf ho han fet molt més fàcil. Resta molt camí per recórrer però serà impossible seguir donant passes endavant sense el recolzament de tots sense excepció, doncs tots seguiu sent imprescindibles per donar força a la nova marca país i per a impulsar els projectes i desenvolupar les estratègies que han de posicionar Andorra al món. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT