PUBLICITAT

Viladomat ens vol fer combregar amb rodes de molí (1)

Avui no parlaré ni de pel·lícules ni de ficcions, però sí de realitats. I perquè aquestes no es puguin titllar de mentides les acompanyaré de referències a lleis, decrets o altres documents oficials. També vull precisar que quan parlo de «família»es tracta d’actors de la neu d’una mateixa nissaga, en relació amb la parròquia d’Encamp, i mai en caire privat.
1/ SAETDE i la família Viladomat. La societat SAETDE es va constituir l’any 1967 a iniciativa del Comú d’Encamp per tal de parar la instal·lació sovint no autoritzada, de teleesquís i altres equipaments, a principi dels anys 60, a les zones del Pas de la Casa i Grau Roig. El comú, per tal d’organitzar el camp de neu d’Encamp, va contractar el senyor Marcel Delsol encarregant-li un «estudi de les possibilitats d’explotació dels béns comunals propis per la pràctica de l’esquí...» (Acord segon, del contracte signat el 24 d’abril del 1967).
A l’origen, l’accionariat de SAETDE el formaven el Comú d’Encamp (25% per l’aportació de l’ús dels terrenys comunals), les famílies PICART, VILLERÓ, DELSOL, ALBAREDA i un centenar de petits accionistes d’Encamp.
L’any 1968, SAETDE compra a la família Viladomat els cinc teleesquís que tenia instal·lats al Pas de la Casa i Grau Roig. La societat els va pagar en accions i en metàl·lic. 
L’any 1969, al modificar els estatuts de la societat, s’acorda que la transmissió d’accions entre socis sigui completament lliure. Fins a la data el comú tenia el dret de compra preferent. Aquesta modificació a permès a la família Viladomat esdevenir majoritària en la societat.
Amb l’adquisició d’accions a la família VILLERÓ, el comú posseeix avui el 34,12% de les accions, les famílies ALBAREDA i VILLERÓ l’11% i la cinquantena d’accionistes d’Encamp se’n reparteixen el 4%!
Durant aquesta seixantena d’anys de relació contractual entre el Comú d’Encamp i la família Viladomat, les tensions i conflictes han estat permanents. Tots els Consolats d’Encamp des del principi dels anys 60, i inclús la mateixa Comissió Administrativa dels Terrenys de Concòrdia (quan existia) han patit desavinences més o menys greus amb aquesta família; les proves del que avanço consten en els llibres d’actes del comú. Estaria bé fer-ne una publicació, que seria gruixuda certament, interessant i aclaridora segur.
Aquesta desunió queda també refermada en una entrevista que un mitjà de comunicació va fer a Joan Viladomat el 9 de desembre del 2015 on aquest declarava: «Tenim una desconfiança genètica en el comú per la història»! Queda encara més clar, doncs que aquesta» malfiança genètica» ha existit sempre i perdurarà en el futur.
Una setmana més tard, el 15 de desembre del 2015, el mateix Joan Viladomat confessava al mateix mitjà escrit: «ens equivocàvem quan volent castigar el comú castigàvem el Pas»! Us adoneu,...». «CASTIGAR» una Administració Pública! Aquella mateixa que els ha permès esdevenir majoritaris d’una societat creada per al desenvolupament turístic d’Encamp i d’Andorra en general!
2/ SAETDE, societat anònima. Sí, Sr. Viladomat, SAETDE és una societat anònima que es regeix per la llei 20/2007.
Sí, l’article 1 d’aquesta llei destaca que la finalitat de l’aportació de capital per part dels socis és d’obtenir-ne un guany. Mai ho he contradit, només faltaria! Tinc molt clar que perquè un país vagi bé, les empreses han de guanyar diners i així poder remunerar millor els seus accionistes i els seus treballadors. Dit això suposo que entendrà, senyor conseller delegat, que difícilment se’m pot comparar a algun dirigent del continent Sud-Americà, continent que pateix i ha patit règims totalitaris. Ni sóc originari ni tinc cap lligam amb algun país d’aquest continent, que per cert respecto. He ocupat càrrecs electes dins de l’Administració Comunal i General, he estat elegit i reelegit vuit vegades, sempre democràticament com s’acostuma fer a Andorra.
Sí, la disposició transitòria primera d’aquesta mateixa llei, en el seu apartat 2, diu: «En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei (19-10-07), les societats han d’adaptar els seus estatuts a aquesta llei quan contradiguin els seus preceptes». Més d’onze anys després, SAETDE encara no ha adaptat els seus estatuts a la llei 20/2007. 
Sí, en el pacte 6 d’aquell «acord d’intencions» signat el 24 de setembre de 2015 (que vaig recórrer), «les parts es comprometen a fer el necessari en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de la signatura d’aquest conveni per modificar els estatuts de SAETDE per tal d’adaptar-los a la vigent llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada».
El motiu de la no adaptació a la llei és que el representant de la família Viladomat exigeix que en aquesta modificació: 1/ El comú perdi la prerrogativa de designar el President i el Vice-President de la societat (art. 36 dels estatuts) i 2/ que els accionistes veïns de la Parròquia d’Encamp no puguin designar un Conseller, sigui quin sigui el nombre d’accions que posseeixin (art. 32 dels mateixos estatuts). Què pretén, que amb la pròxima bugada (modificació dels estatuts) perdem (el poble d’Encamp) un altre llençol?
No ens enganyem, el que desitja és pressionar el comú perquè aquest accepti les modificacions dels articles 32 i 36 dels estatuts de SAETDE, citats anteriorment, i així el seu representant, Joan Viladomat, pugui esdevenir president d’aquesta societat a més de director i conseller delegat. Llavors ja només li faltaria la dignitat de «Déu de la neu»; i si ja n’existís un en la mitologia grega, no tindríem altre remei que fer-li una estàtua (de neu!) que situaríem a la carretera de les Pardines, prop de la capelleta de la Mare de Déu de les Neus. H
Exconseller general i excònsol major d’Encamp

Comenta aquest article

PUBLICITAT