PUBLICITAT

Sí al Progrés. Sí als drets de les dones

Al segle XXI no cal anar amb hipocresies, ni aplicar morals de situació, ni girar les argumentacions per jugar a valorar les conseqüències institucionals i jurídiques. Cal defensar les dones, clar i ras. Les dones progressistes lluitem pels nostres drets i defensarem una societat solidària, que es desenvolupi amb harmonia entre tota la ciutadania: dones i homes.
Hem de ser conscients que la violència de gènere i la violència domèstica vers les dones i els infants s’està convertint en una de les principals xacres socials del segle XXI. I aquest és un problema que va a l’alça i que afecta a tots els estaments de la població, sense distinció de classes socials ni d’edats.
Les dones de Progressistes-SDP no som indiferents a aquesta greu problemàtica, tot el contrari, estem pendents dia a dia i estem convençudes que cal frenar aquest problema des de diversos fronts. Cal intensificar la tasca preventiva prop dels joves, un col·lectiu en el qual es detecten massa sovint comportaments masclistes. Cal capacitar als diferents col·lectius professionals que tracten aquesta problemàtica perquè disposin de les eines adequades. Cal implementar programes de reeducació adreçats als maltractadors.
Les dones de Progressistes-SDP lluitarem per avançar en la conquesta i la consolidació dels drets de les dones sense excepció, inclosos els sexuals i els reproductius. 
Modificarem, reforçarem i millorarem l’atenció integral a la dona i als infants, amb especial atenció als casos de violència de gènere dotant la batllia amb un equip especialitzat en aquest tipus de violència i que disposi de les eines adequades per tractar aquest tema.
Impulsarem un programa d’ajudes socials per les dones que pateixen violència de gènere.
Implementarem un pla nacional de prevenció, actuació i sensibilització social vers les violències cap als infants, les violències de gènere i els drets humans a les escoles del país.
La proposta feta per DA de creació d’un servei d’atenció integral a la dona, centrat especialment en la salut sexual i reproductiva és una lliçó de moral de situació i de cinisme. Que les dones puguin aturar la seva gestació als països veïns és una hipocresia i un insult, tant per les dones com pel Copríncep Episcopal.
Defensar l’estabilitat institucional, en hipotètic perill, per damunt dels drets de les dones, donant solucions que el copríncep episcopal per coherència, tampoc podria acceptar, és anar en contra de les dones. Tancar a priori el debat d’aquesta problemàtica amb amenaces és un «sí però no». 
Afirmar que, majoritàriament, DA és favorable a despenalitzar l’avortament en els tres supòsits però amagar-se en la pretesa voluntat de mantenir el coprincipat, és un no claríssim al dret de les dones.
Declarar-se davant de la ciutadania com a defensores «morals» de l’aturament voluntari de la gestació, però no poder-ho fer perquè el Bisbe no ho permetria, és una burla innecessària.
Per les dones Progressistes el que DA està proposant és un NO als drets de les dones i un SÍ al coprincipat autoritari. 
I per les dones Progressistes existeix una prioritats en aquest tema: la dona.
Motiu pel qual Progressistes-SDP donarà suport a les dones per la despenalització de l’avortament en els supòsits de malaltia o deformació greu del fetus, embaràs fruit d’una violació o per perill de la vida o salut de la dona embarassada dintre de les primeres 12 setmanes. 
Però també proposem elaborar protocols d’actuació adreçats als serveis socials dels comuns, les escoles i el servei de mediació per tractar casos de violència de gènere i violència domèstica vers les dones i els infants.
Així com potenciar la col·laboració entre l’Administració i les entitats i associacions que treballen per a la prevenció i l’eradicació de conductes discriminatòries vers les dones, infants, i d’altres comunitats que poden ser objecte d’exclusió social.
A més a més volem impulsar l’aprovació d’una llei per a la igualtat efectiva de dones i homes que garanteixi l’absència de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.
I finalment, creiem necessari impulsar la creació d’un departament específic dedicat a la dona i a la igualtat. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT