PUBLICITAT

Una política d’habitatge activa i realista

El dimarts passat els Demòcrates vam presentar els nostres eixos programàtics en política d’habitatge. La nostra formació entén que trobar solucions realistes per a la problemàtica de l’habitatge ha de ser una de les prioritats dels primers mesos de Govern.
La problemàtica dels elevats preus del lloguer d’habitatges està directament lligada a la manca d’oferta per una demanda que va en augment. Per tant, nosaltres entenem que cal generar més oferta per poder reduir els preus dels lloguers.
Hi ha dos tipus de solucions per generar més oferta d’habitatge de lloguer. La primera és fomentar la construcció de nous habitatges destinats al lloguer residencial amb incentius fiscals. I la segona és fomentar la rehabilitació d’antics edificis que actualment estan desocupats.
És amb aquesta segona idea que els Demòcrates proposem la creació d’un fons immobiliari destinat a la construcció i a la rehabilitació d’habitatges que actualment estan en desús per, posteriorment, llogar-los a preus assequibles.
Serà un fons de participació pública i privada. D’una banda els propietaris hi podran aportar els seus edificis en desús o terrenys construïbles, per poder promoure la construcció de nous immobles destinats al lloguer. I d’altra banda, tant les entitats públiques com empreses o particulars privats podran aportar diners per finançar aquestes obres.
El resultant d’aquestes aportacions serà la construcció de pisos de lloguer assequible. Així doncs, aquest fons farà de corretja de transmissió entre els propietaris que no tenen suficients recursos per poder rehabilitar els seus edificis i les entitats públiques o els privats que tenen uns recursos dels quals volen extreure una rendibilitat, econòmica i social.
Per tant, la proposta del fons immobiliari és una idea que busca trobar una solució a la manca d’habitatge de lloguer sense crear una distorsió al mercat que acabi repercutint negativament a llarg termini. És una proposta que combina rendibilitat de la propietat privada amb una funció social de la mateixa.
Els Demòcrates pensem que la creació d’aquests fons ha d’anar acompanyada d’altres polítiques d’habitatge com la creació d’un institut de l’habitatge que recopili, entre altres, dades fiables dels habitatges residencials disponibles a Andorra, així com del mercat de lloguer. Perquè per fer una política d’habitatge activa i realista s’ha de disposar de dades fiables.
També signarem un conveni amb l’associació de bancs per posar al mercat de lloguer els pisos buits dels quals disposen. A més, som del parer que cal seguir controlant els pisos turístics perquè aquells que no s’adapten a la normativa tornin al mercat de lloguer residencial. Entre altres.
Els Demòcrates pensem que hem de dir sí a la iniciativa privada i sí al dret de l’habitatge per poder regular l’oferta de pisos de lloguer i redueix així els preus del lloguer. 
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT