PUBLICITAT

Qui cerca, troba

Benvolgut candidat i guanyador de les eleccions generals 2019. Quan escric aquestes línies, encara no sé qui ets. Però siguis qui siguis  i representis al partit que representis, et vull fer arribar l’anhel de persones i famílies del nostre país que somien en una Andorra encara més inclusiva i més equànime.


El passat dia 2 d’abril, Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme,  l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea)  vam enviar un manifest i tres compromisos a les set candidatures que s’han presentat a les eleccions generals 2019. Un document amb dotze punts amb iniciatives   que s’hauran afrontar els propers anys. Només una candidatura ens va respondre. Però com diu la dita, qui cerca troba, insistirem i seguirem fent-ho, sense defallir. 


El primer punt del manifest, és un projecte estratègic que ja vam presentar a la  II Jornada d’Autea, la Taula Transversal de l’autisme, síndrome de Down i discapacitat física. Una iniciativa necessària per mitjançant el treball compartit i transversal dels ministeris de salut, educació, afers socials i ocupació, i amb la col·laboració de les associacions Amida, ASDA i AUTEA, anticipar polítiques, recursos i necessitats de les persones amb TEA, Síndrome de Down i discapacitat física al nostre país. Creiem que compartint i treballant junts es podrà ser més eficient amb els recursos, exigent amb els objectius, i eficaç en els resultats. 


Altres punts del manifest són la investigació i formació. I aquí fem referència a un projecte que considerem fonamental, el Llibre Blanc de l’Autisme a Andorra. Un document que permetrà identificar una realitat a partir de l’anàlisi de dades i normatives, dels diferents programes i serveis existents, de la participació dels  professionals que intervenen en el cicle de vida de les persones amb TEA, de les seves famílies, de les mateixes persones amb el trastorn, etc. 


El coneixement i l’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors faran possible identificar els reptes  i seran la base per al disseny de futures actuacions i polítiques per aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA a Andorra. Altres punts del manifest,  com la detecció precoç, l’atenció primerenca, l’educació de qualitat, el treball i vida independent, l’envelliment, la  valoració de la discapacitat, la salut, l’accés universal, les famílies i la  formació dels professionals, són altres  aspectes imprescindibles a tractar per avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA .


I dels tres compromisos abans esmentats, un és l’impuls de la taula transversal , de la que ja he parlat  i els altres dos  són  la continuïtat del programa Joves en Inclusió i dotar al SAAS d’un equip interdisciplinari que disposi almenys de pediatre/neuropediatre, psiquiatre, psicòleg infantil, logopeda, fisioterapeuta i treballador social.


De tot això haurem de parlar benvolgut guanyador. 
Felicitats i fins ben aviat!

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT