PUBLICITAT

Marca Andorra: Inversió + talent en equilibri

Eleccions Generals superades i més enllà dels resultats, s’ha pogut constatar durant la campanya electoral que a tots sense excepció preocupava la reactivació i consolidació de la nostra economia. Uns defensant la feina feta i d’altres criticant el que s’havia deixat per fer o el que s’havia fet malament, però en tot cas, queda clar que preocupa i molt  identificar les estratègies adequades per a dinamitzar la nostra economia com a pas previ per a poder aplicar les polítiques socials que la nostra ciutadania reclama. 


Enrere queden uns anys complexos en què Andorra ha hagut de fer un esforç sense precedents per tal d’afrontar i superar tota mena de crisis, internacionals, internes, estructurals, financeres i ara més recentment socials. Ara toca però mirar al front i avançar en uns moments claus pel desenvolupament futur del nostre país. Tenim l’oportunitat de començar una nova legislatura aprofitant totes aquelles propostes que generin consens, que en poden ser unes quantes, i traçar les línies mestres del creixement econòmic dels propers anys. Fem-ho doncs, posem-nos a treballar i a veure el que som capaços de fet entre tots.


Que això de generar prosperitat no és tan fàcil ens ho demostra el procés d’obertura econòmica engegat fa set anys. És cert, la reactivació econòmica no ha acabat de consolidar-se i això malgrat haver millorat molt el model ofert als nostres inversors potencials, doncs homologació fiscal diferencial, convenis per evitar la doble imposició i esdevenir una jurisdicció de «llista blanca», són atractius prou evidents com perquè més d’un grup inversor internacional ja s’hi hagués fixat. I que dir dels esforços de la iniciativa Actua i els seus clústers, carregats de bones intencions però de moment, amb resultats més que modestos.


Un ambient en què les empreses pateixen perquè no creixen, o veuen reduïts els seus marges, o simplement decreixen, i en el que els treballadors no milloren el seu poder adquisitiu, ans el contrari, disminueix perquè el cost de la vida, especialment el tema d’accés a l’habitatge, els penalitza, no és el millor dels escenaris per a consolidar el creixement econòmic ni molt menys per garantir el benestar present i futur de la nostra ciutadania. Malgrat tot, la inversió exterior ha tingut suficient protagonisme al PIB perquè el mateix hagi crescut els darrers anys, creixement però insuficient per a incidir de forma suficient en els salaris que satisfan les empreses del país. 


De fet, no m’estendré en explicar perquè la iniciativa privada va entendre que calia impulsar i desenvolupar una estratègia de marca país, qüestió a hores d’ara més que evident, doncs deriva justament de la necessitat de reactivar la nostra economia d’una forma més efectiva que com ho hem fet fins ara. Com? Creant una estratègia per a fer visibles i atractives internacionalment les millors virtuts del nostre país. Per a quí? 


Per a potencials inversors que vegin en Andorra una oportunitat per les perspectives de creixement del país i pel talent emprenedor, sempre a la recerca dels millors ecosistemes on incubar i accelerar projectes innovadors i després poder projectar-los al món. Hem de ser clars, no ens coneixen prou, però volem que ens conegui tothom? No, no ens ho podem permetre. Som un país petit i hem de focalitzar la nostra estratègia vers un target concret: els developers i tot el món que els acompanya a nivell tècnic i financer, o els inversors per a projectes concrets basats en el potencial i la solvència que com país puguem transmetre. I què els oferim? 


Doncs l’escenari perfecte, un país segur, saludable, sostenible, amb un entorn natural incomparable, amb una ubicació estratègica i amb un marc legal i fiscal tremendament competitiu. I què més? Equilibri! Un hub inspiracional sense competència, que això sí, s’ha d’acabar de construir. A nivell intern, cal una simplificació burocràtica i una millora de l’agilitat administrativa, així com la readaptació funcional i estratègica de les principals infraestructures del país, que han de ser molt més receptives a l’arribada i el foment del talent, a la re-definició del comerç i l’aposta pel món online, a la transformació digital i a l’educació i la formació adaptada a les noves exigències del nou context internacional. 


A nivell extern, caldrà promoció per la via convencional i però també mitjançant les xarxes socials o la participació i/o organització d’esdeveniments focalitzats a la captació de l’interès de la inversió i del talent i sobretot, la tasca promocional de cadascun de nosaltres, convençuts patriotes, ambaixadors improvisats d’un país, el nostre, el millor de tots, per sentiment i per convicció.

L’escenari perfecte: un país segur, saludable, sostenible, amb un entorn natural incomparable i amb un marc legal i fiscal competitiu


En una altra ocasió parlarem del efecte sobre el nou target de turisme que la nova estratègia de nation branding es planteja, però està clar que un país de qualitat, un país sexy o un país boutique, com l’hem descrit en altres ocasions, també ajudarà a captar un turisme de qualitat on brand amb la idea d’equilibri i molt més respectuós amb els més profunds valors que Andorra alberga. 


Com tot esforç comporta una recompensa,  sobretot  si l’estratègia implementada és la correcta i ens la creiem de veritat, el creixement econòmic arribarà en forma d’inversió, en forma de projectes d’emprenedoria exitosos,  en forma de resultats positius de les empreses, en forma dels subsegüents impostos recaptats per l’Estat, en forma de millora de les infraestructures públiques, en forma de millores salarials i del poder adquisitiu, en forma de consum, en forma, en definitiva, de creixement sostingut del PIB i de consolidació d’un estat del benestar.


Utopia o realitat, aquesta estratègia de marca país, mereix una oportunitat, tenim molt poc a perdre i molt a guanyar!


 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT