PUBLICITAT

Agraïment

L’exercici de funcions polítiques és, al meu entendre, una expressió de la vocació de servei públic. És cert que la percepció de la feina dels polítics no passa pel seu millor moment, però no podem oblidar que la política i els polítics són un mecanisme indissociable de qualsevol comunitat humana. No podem oblidar tampoc que, al nostre país, la política és una activitat que podríem qualificar d’amateur i que sol durar un període de temps determinat. 

En les democràcies, la responsabilitat en l’exercici del poder és de summa importància i, sovint, s’anomena accountability: és a dir, la limitació del poder, el control en l’exercici del poder i la sanció en cas d’abús del poder. Sovint, es distingeixen dos tipus d’accountability: la vertical i l’horitzontal. La primera es presenta en la relació entre els electors i els elegits en els processos electorals. Això significa que els electors poden premiar o castigar un polític o un partit per les seves decisions o per les seves no-decisions. El premi és la reelecció; el càstig és l’elecció dels competidors. El segon tipus d’accountability es refereix a les relacions entre els òrgans polítics, sobretot entre els poders legislatiu i executiu. 

Avui, però, m’agradaria centrar-me en aquell moment en el qual un polític abandona el poder. El nostre país no ha sabut o no ha trobat mai els mecanismes per agrair la tasca d’aquells ciutadans i ciutadanes que durant uns anys de la seva vida decideixen dedicar-se als afers públics. És una llàstima. Crec que en aquests dies, en què hi ha hagut i hi haurà els corresponents relleus en el si del Consell General i del Govern, és un bon moment per reflexionar-hi. Vagi doncs, per endavant, el meu reconeixement i agraïment a la tasca de tots i cadascun dels consellers generals, síndics i membres del Govern que han deixat o deixaran el seu càrrec durant els propers dies. Ha estat una legislatura extremadament complicada i crec que és de justícia reconèixer la feina realitzada per a tots i cadascun d’ells.

M’agradaria també aprofundir el meu agraïment en la figura del cap de Govern. Al meu entendre, l’exercici d’aquest càrrec és d’una complexitat i d’una responsabilitat cada vegada més importants. Ho hem pogut copsar, sense anar més lluny, en aquesta darrera legislatura. Probablement, la legislatura més dura i complicada d’ençà de l’aprovació de la nostra carta magna.

Comenta aquest article

PUBLICITAT