PUBLICITAT

Marca Andorra: tornem-hi?

Han passat només dos mesos des que hi va haver la presentació oficial de la nova Marca Andorra, i tot fa pensar que, passat el període electoral i amb uns nous Consell General i Govern, cal continuar amb el projecte, doncs resta encara per implementar una part important d’aquest.

Ens vàrem quedar en la definició de la idea central, «Equilibri» i en la proposta de 22 projectes inicials per a desenvolupar-la (que hem anat explicant en articles anteriors), però la Taula Marca Andorra d’aleshores no es va veure en cor de decidir sobre l’evolució que havia d’experimentar el logo que apareix a la majoria de representacions gràfiques relacionades amb la promoció del país. La conclusió va ser deixar-ho per a després de les eleccions, ja que els nous nomenaments ben segur havien d’afectar a la composició de la Taula i per tant, els nous membres de la mateixa els pertocaria continuar amb el projecte.

Ara la incògnita és saber qui seran els nous membres de la Taula Marca Andorra. El nou Ministre de Presidència i Economia i la nova Ministra de Turisme? Sembla lògic que sigui així. La darrera paraula la tindrà no obstant el Consell de Ministres. I els representants dels partits polítics amb representació al Consell? N’hi ha quatre de partits representats però, i la resta de partits que es van presentar i no van assolir representació, tot i que un nombre considerable de ciutadans els varen votar? Un dubte per a la reflexió. També hi ha hagut canvis als Comuns amb consellers substituïts i fins i tot a la CEA amb una nova gerència pensada per assumir els grans reptes internacionals que s’hauran d’assumir en els propers anys, especialment amb Europa i sobretot, amb la Cimera Iberoamericana del 2020.

Sigui quina sigui la composició de la nova Taula Marca Andorra, aquesta s’haurà de reunir ben aviat per decidir com a mínim dues qüestions essencials: el procés final de decisió sobre el disseny del nou logo de marca país i l’impuls i creació de la nova institució que ha de tutelar la nova Marca Andorra, que segons la proposta de Bloom seria la Better Life Foundation.

Respecte al tema del logo, i donada la dificultat evident en què un grup reduït de persones membres de la Taula, tot i l’assessorament d’una empresa especialitzada, hagin de decidir sobre un símbol que ens haurà de representar a tots en el futur, se m’acut activar un dels mecanismes recentment anunciats per augmentar la participació ciutadana en les decisions d’interès general. Què millor que una marca quina estructura ha nascut de les enquestes fetes a la població nacional i als simpatitzants internacionals i que hem construït donant l’opció a tothom de participar-hi, també ara s’acabi de definir amb la participació de tothom.

I la fundació? L’activem? Els sectors més crítics poden dir que amb les empreses públiques Andorra Turisme i Andorra Desenvolupament i Inversió (Iniciativa ACTUA), ja en tenim prou. Però els crítics haurien abans d’informar-se sobre les estadístiques reals de la nostra economia. Els esforços fets en les darreres dues legislatures, tant per a promoure el turisme com la inversió exterior, no han estat pocs. Però ha estat suficient? La resposta la coneix tothom. Només cal sentir als comerciants, als hotelers, als agents immobiliaris o als responsables del sector financer o als treballadors en general. Tots clamen per una reactivació econòmica que no arriba i més enllà de culpabilitzar-se els uns als altres, de solucions pràctiques poques o cap. Bé corregeixo, potser alguna, com aquesta estratègia de la Marca Andorra, que necessita passar ràpidament de la teoria a pràctica i si pot ser de forma urgent millor.

Per què? Perquè cal una estratègia promocional que ens posicioni internacionalment i ens ajudi d’una forma pràctica a captar nous turistes, nous emprenedors i nous inversors. Màrqueting doncs, molt de màrqueting encaminat a seduir al món sencer, segurament molt més digital que no pas convencional i tot des d’una estratègia híbrida, mixta, on sector públic i privat trobin aquell punt de connexió que els faci molt més eficaços i arribant on ni Andorra Turisme ni Actua han arribat ni arribaran mai.
I com l’activem aquesta fundació de composició público-privada? Cal definir l’estructura, l’objecte, les funcions i els mitjans de finançament. Un cop constituïda agafarà el relleu de la Taula Marca Andorra i la responsabilitat d’ajudar-nos a tots a sortir d’aquest atzucac econòmic que de moment només provoca frustració als uns i als altres.

Atenció però a un eventual fracàs de l’estratègia i no pas perquè no s’hi posin tots els mitjans i el pla d’acció i comunicació no sigui brillant, de fet pot ser-ho i molt però, i si després l’oferta no està a l’altura? Per una banda, en l’àmbit comercial queda molta feina per fer. Cal ser més atractius en producte i experiència pel turista. Per una altra banda, a nivell de captació de talent i inversió, hem adaptat les nostres infraestructures per la seva arribada? Hem aconseguit la tan desitjada agilitat i simplificació administrativa que faci molt fàcil la implantació de persones i empreses al país?

Preguntes per a la reflexió però que exigeixen una resposta molt ràpida per part d’aquells que han assumit la responsabilitat de guiar-nos en la legislatura vinent. Recordem que a darrere d’una eficaç negociació amb la UE o d’una exitosa Cimera Iberoamericana, hi ha d’haver una contundent estratègia promocional que d’una forma pràctica assoleixi èxits reals al servei d’una societat que ho necessita sense demora.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT