PUBLICITAT

L’IBAN en diversos països europeus

El codi IBAN és un número de compte internacional que permet identificar un compte bancari a nivell de transaccions internacionals i està format per una seqüència alfanumèrica de caràcters, amb una mida fixa que depèn del país on es trobi el compte bancari. L’IBAN segons el país on està constituïda el compte bancari, pot tenir una longitud que va dels 15 fins als 34 caràcters. Els dos primers caràcters són alfabètics i han de ser sempre dues lletres que identifiquen el país en el qual està obert el compte bancari. Els dos següents són els dígits de control que són calculats d’acord al mateix algoritme independentment del país i número de compte harmonitzat de cada país i són l’element que valida la totalitat de l’IBAN per evitar errors de transcripció. Els restants caràcters són el número de compte harmonitzat de cada país, que en la majoria dels casos identifica a més l’entitat i l’oficina i que pot tenir fins a 30 caràcters depenent del país en què està ubicada compte bancari. La representació en paper de l’IBAN es reparteix en blocs de 4 caràcters, començant per l’esquerra, fins a confeccionar completament el codi del compte corrent. En cas que al final no quedin 4 dígits per completar un bloc, s’escriuran els caràcters sobrants, ja siguin 3, 2 o 1.
A Espanya l’IBAN es compon de 24 caràcters amb l’estructura següent: primer, els dos primers caràcters identifiquen el país de la compte. Com hem vist, en el cas d’Espanya és: ES; segon, els dos caràcters següents corresponen als dígits de control, calculats segons l’algoritme utilitzat per validar l’IBAN; i tercer, els 20 caràcters restants corresponen als anteriors 20 dígits de l’antic codi de compte client (CCC) que s’emprava en l’època «pre SEPA» i que formaven l’estructura d’un número de compte bancari espanyol. Els 20 dígits es trobaven dividits en quatre blocs.

Al seu torn, aquests 20 dígits són: en primer lloc, els 4 que són el codi del banc segons l’estàndard de codis nacionals d’Espanya, i identifiquen a l’entitat de crèdit; en segon lloc, els 4 que són el codi de la sucursal i identifiquen l’oficina bancària on està obert el compte corrent; en tercer lloc, els 2 que són el codi de control i consisteixen en un nombre específic que ajuda a evitar errors, validant els dos blocs de nombres anteriors i els següents; i en quart lloc, els 10 del número de compte pròpiament dit i és el codi que representa al número que li atorga una entitat de crèdit al propietari que ha obert el seu compte bancari amb aquesta entitat.
A títol d’exemple, l’antic codi CCC d’un compte estava format per 20 dígits i antany era: CCC: 2090 5002 01 0044999768; i el codi IBAN d’aquest mateix compte bancari és actualment: IBAN ES44 2090 5002 0100 4499 9768

Com a exemples, veurem el codi compte client (CCC) d’un compte corrent adaptat a les versions del codi IBAN, tant per format paper com per format electrònic: el codi compte client (CCC): 2100 0813 61 0123456789, el Codi IBAN en format paper: IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789 i el Codi IBAN en format electrònic: ES7921000813610123456789

El codi IBAN en els diferents països europeus de la zona SEPA pot variar bastant. A França el «Basic Bank Account Number» (BBAN) que s’utilitzava en l’època «pre SEPA» per identificar un compte bancari era el «Relevé d’Identité Bancaire» (RIB) que era l’equivalent al Codi de compte client (CCC ) espanyol. L’antic RIB francès estava compost d’un codi de l’entitat bancària de 5 xifres (code banque), un codi de sucursal bancària de 5 xifres (code guichet també anomenat code agence), un número de compte d’11 caràcters i una clau de control RIB de 2 xifres. Per tant, el RIB francès estava format per 23 caràcters alfanumèrics. Cal tenir en compte, que a França el RIB pot tenir lletres. En particular, les entitats bancàries «Banque Postale» i «Banque LCL Crédit Lyonnais» utilitzaven lletres en els seus números de compte. Per a la conversió RIB al codi IBAN cal afegir els dos primers caràcters que identifiquen el país; en aquest cas FR i els 2 caràcters següents que corresponen als 2 dígits de control (o clau IBAN), calculats segons l’algoritme utilitzat per validar l’IBAN. Val la pena assenyalar, que a causa de la forma de càlcul de la clau IBAN que és gairebé idèntica a la utilitzada per obtenir la clau de control RIB, la d’IBAN és sempre el número 76 per als comptes bancaris francesos que només tenen números; és a dir que no hi ha cap lletra en el seu antic RIB. En conseqüència, el codi IBAN d’un compte bancari a França tindrà un total de 27 caràcters alfanumèrics.

Vegem la conversió a l’IBAN d’un antic codi de compte «Relevé d’Identité Bancaire (RIB)» francès que conté una lletra en el seu número de compte. L’antic RIB: 20041 01005 0500013M026 06; l’actual IBAN per format imprès en paper; Codi IBAN: IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606; i l’IBAN per format electrònic; Codi IBAN: FR1420041010050500013M02606

Un altre exemple de conversió al codi IBAN d’un compte bancari a França en què el seu RIB només té números. L’antic RIB: 20001 00001 00000000001 37; l’actual IBAN per format imprès en paper; Codi IBAN: IBAN FR76 2000 1000 0100 0000 0000 137

A continuació, podem veure altres exemples de codis IBAN en format electrònic de comptes corrents de diverses entitats de crèdit a França:

AXA Banque FR7612548029989876543210917
BNP Paribas FR7630004028379876543210943
Société Générale: FR7630003035409876543210925
Crédit Agricole:‎ FR7630006000011234567890189
Banque Populaire: FR7610107001011234567890129
Caisse d’Epargne: FR7611315000011234567890138
Crédit du Nord: FR7630076020821234567890186

El codi IBAN en països europeus pot ser molt diferent i produir confusions. Com a exemples de la conversió a l’IBAN dels antics codis de compte «Basic Bank Account Number» (BBAN) de diversos països d’Europa, vegem la conversió a l’IBAN d’un compte bancari a Holanda; l’antic codi BBAN: ABna 041 71 64.300; l’actual IBAN per format imprès en paper; Codi IBAN: IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00.

Així mateix, vegem un exemple de la conversió a l’IBAN d’un compte bancari a Bèlgica. L’antic codi BBAN: 510-0075470-61; l’actual IBAN per format imprès en paper; Codi IBAN: IBAN BE62 5100 0754 7061.

També podem veure a continuació un exemple de la conversió a l’IBAN d’un compte bancari a Irlanda. L’antic codi BBAN: AIBK 9311 5212 3456 78; el nou IBAN per format imprès en paper: Codi IBAN: IBAN IE29 AIBK 9311 5212 3456 78

Igualment, vegem un altre exemple de codis IBAN en format electrònic de comptes corrents de diverses entitats de crèdit en diversos països europeus: Alemanya: DE58012345678923456789; Itàlia: IT5601234567890123456789123 i Regne Unit: GB69012345678923456789

Cal tenir present, que un dels codis IBAN més llargs dels estats la Unió Europea és el de les entitats bancàries a Hongria, ja que té 28 caràcters: IBAN per format imprès en paper Codi IBAN: IBAN HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000. com a curiositat veiem que l’IBAN a Hongria comença amb les dues lletres HO, del vocable anglès HUNGARY, encara que en idioma hongarès el nom del país és Magyarország.

Comenta aquest article

PUBLICITAT