PUBLICITAT

Perquè és important mesurar

En l’informe periòdic que va presentar Andorra el 2011, davant del Comitè dels Drets de l’Infant on s’explicava el nivell d’implementació de la Convenció, dit comitè va fer una observació sobre la seva preocupació per la manca de dades sobre infància, ja que això no permetia analitzar correctament la situació dels nens i l’absència d’informació limitava conèixer els efectes de la crisi en la infància i les seves famílies. Recomanava que s’establís un sistema de recopilació de dades per, entre d’altres, elaborar polítiques i programes adequats a la situació de tots els nens i nenes i insistia en què la informació recollida havia d’estar actualitzada.

El 2013, es creava l’Observatori de la Infància amb l’objectiu de posar sobre la taula aquesta situació i mitigar la manca de dades. Considera imprescindible la necessitat de tenir dades fiables i periòdiques per poder desenvolupar plans per al benestar de la infància. I d’aquí la importància de mesurar quina és la situació de la infància al nostre país. Però encara avui no es tenen tots els indicadors que es recomanen i això ens fa continuar treballant amb tots els actors per fer pedagogia i aconseguir tenir un Observatori complet i que ens permeti saber de primera mà quin és l’estat de benestar dels infants a casa nostra.
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT