PUBLICITAT

13 de març de 2013. Al Vaticà es escollit com a papa l'argentí Jorge Mario Bergoglio que adopta el nom de Francesc.

PUBLICITAT