PUBLICITAT

15 de febrer de 1982. Es restringeix l'accés a la cova d'Altamira per conservar les pintures prehistòriques.

PUBLICITAT