PUBLICITAT

Encarem el futur amb confiança

Avui arribem al darrer dia d’una campanya electoral en què hem pogut constatar l’existència de dos models de país ben diferenciats: El model sorgit del pacte entre els socialdemòcrates i els liberals, amb el suport d’Eusebi Nomen, i amb Pere López com a cap de Govern. Un model que vol tornar als dèficits públics d’anys enrere i a la despesa descontrolada, un país on s’incrementen els impostos, on els petits i mitjans empresaris hagin de pagar impostos dues vegades i que posa en risc la recuperació econòmica i el benestar social. Un model construït sobre un pacte entre partits contraris que no seran capaços de posar-se d’acord en les qüestions bàsiques, més enllà d’augmentar l’endeutament i els impostos.

O el model de país que representem els demòcrates: Un país ben governat, amb unes polítiques centristes, equilibrades i moderades. Amb un Govern que acompanya els sectors econòmics tradicionals per ser més competitius, que aposta per la diversificació i que negocia l’acord d’associació amb la Unió Europea vetllant per preservar les especificitats i els avantatges competitius d’Andorra.

La nostra proposta per a Andorra és una proposta centrada en les persones i les seves capacitats. Amb una política social progressiva, que serveix com un instrument per ajudar les persones que tenen alguna dificultat a superar aquesta situació, que les empodera i els permet desenvolupar un projecte de vida autònom. Una política social que concentra esforços allà on són més necessaris: en l’augment de les pensions baixes i el salari mínim, en la inclusió de la discapacitat, en la protecció de la infància en risc i en la integració de les persones amb risc d’exclusió social.

Perquè sabem que un país ha de ser homologable i sostenible des del punt de vista social, i no només des del punt de vista econòmic. I perquè sabem que el repte de la sostenibilitat té una tercera pota: La sostenibilitat mediambiental. La nostra proposta per l’Andorra de la propera dècada és una proposta ambiciosa en matèria de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic. Si els electors ens fan confiança, implementarem un programa que ens permetrà que d’aquí a 10 anys més d’un terç de l’energia que consumim estigui produïda a Andorra i que, d’aquesta, tres quartes parts provingui de fonts d’energia renovables.

En definitiva, els demòcrates sabem que el futur d’Andorra com a país independent i sobirà passa, ineludiblement, per aconseguir un model de societat sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental.

Però amb aquesta sostenibilitat triple no n’hi ha prou. També és necessari que Andorra preservi les institucions que li han permès prosperar al llarg dels segles i que han anat configurant la nostra identitat com a poble. Una identitat que és oberta i que evoluciona, però que de cap manera pot renunciar a les seves arrels.

Un projecte de país en positiu com el nostre té per objectiu trobar solucions constructives que permetin fer compatibles els avenços en drets i la modernització de la societat amb la preservació de les nostres institucions, especialment el coprincipat parlamentari. Per això proposem un Servei d’Atenció Integral a les Dones i a la seva salut sexual i reproductiva que permeti avançar en el reconeixement i l’efectivitat dels drets de la meitat de la població sense posar en risc el nostre model d’Estat.

La defensa de les institucions també passa per mantenir i potenciar el Consell General com una cambra que representa, a la vegada, la població i el territori; perquè trencar aquest equilibri voldria condemnar a l’ostracisme els ciutadans de les parròquies menys poblades i es traduiria en una desigualtat de tracte inacceptable en una societat moderna i cohesionada. Un Consell General que ha de recuperar de manera efectiva la iniciativa legislativa que la Constitució li reconeix conjuntament amb el Govern.

Així mateix, cal també defensar i posar en valor el paper dels Comuns, com a organismes locals amb unes àmplies competències que els fan ser un veritable contrapès al poder central del Consell i del Govern.

I, finalment, recordar que l’exclusivitat de la nacionalitat andorrana, establerta a la Constitució, és una institució fonamental per garantir la igualtat entre andorrans: per assegurar que totes les persones de nacionalitat andorrana tenen els mateixos drets.

Som conscients que, per tal que les nostres institucions tinguin futur les hem de posar al servei de les andorranes i els andorrans del segle XXI. Per això cal fer compatible el coprincipat amb la promoció i defensa dels drets de les dones. Per això cal que el Consell recuperi la iniciativa legislativa. Per això cal posar en valor el paper dels Comuns. I per això cal garantir que els andorrans tinguem els mateixos drets que qualsevol ciutadà europeu i que la nacionalitat andorrana exclusiva no sigui un fre al progrés econòmic i social de les generacions futures.

Unir totes aquestes aspiracions en un mateix projecte de país només ha estat possible gràcies a les dones i als homes que m’acompanyen en les diverses candidatures, tant nacional com parroquials, de Demòcrates+Independents. Unes candidatures paritàries, renovades i representatives de la diversitat de la nostra societat. 

Per això el nostre lema de campanya diu “Les persones compten”. Perquè en un país de dimensió humana com Andorra -una mesura humana que mai no hauríem de perdre- no podem permetre que les diferències ideològiques, socioeconòmiques o culturals es converteixen en abismes infranquejables.

El nostre compromís amb la ciutadania consisteix a tendir ponts i a cercar solucions equilibrades i de consens. Perquè sabem que el nostre país ha avançat quan ho ha fet des de la unió i la inclusió. Perquè sabem en definitiva que només amb la participació de tothom, només posant les persones al centre de l’acció política, aconseguirem guanyar el futur. Un futur on Andorra ha de ser un model d’inclusió, de progrés i de desenvolupament sostenible tot preservant la seva identitat. 
El proper diumenge, guanyem el futur.
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT