PUBLICITAT

Combatre el tabaquisme: un imperatiu de la salut pública

El tabaquisme continua sent una preocupació de salut pública a tot el món, i com no pot ser d’una altra manera, també a Andorra. Malgrat els esforços per conscienciar sobre els seus efectes nocius, el consum de tabac continua sent una realitat persistent en la nostra societat. I per això, és hora que s’abordi aquesta problemàtica de manera decidida i s’implementin mesures concretes per reduir el seu impacte.

Per aquelles persones que, evidentment fumadores encara no conceben el perill, tot i que en l’actualitat tothom està bastant conscienciat, només cal esmentar que el consum de tabac al país va ser la principal causa de mort prematura evitable, segons dades entre el 2017 i el 2021. Però bé, segurament no haurà canviat gaire aquesta xifra. Així, les malalties relacionades amb el tabac representen una càrrega significativa per al sistema de salut, i les seves conseqüències es fan sentir en termes de pèrdua de productivitat i qualitat de vida. És imperatiu, doncs, que actuem ara per reduir aquesta càrrega sobre la nostra societat. I més enllà dels perjudicis que comporta per a les persones fumadores, el tabaquisme també afecta tota la comunitat.

Amb el pas dels anys s’han anat implementant diferents mesures com l’increment de preus, que han servit per disminuir substancialment el consum, però encara es pot millorar. En aquest sentit, per garantir la reducció del consum i millorar la salut general dels ciutadans, es poden posar en marxa altres mesures com augmentar els impostos sobre el tabac. Els estudis han demostrat que augmentar els preus dels productes de tabac és una de les maneres més efectives de reduir el seu consum, especialment entre els joves i els grups de baixos ingressos. A més, també cal implementar campanyes de sensibilització i educació sobre els perills del tabaquisme, ja que és important que la població estigui informada sobre els efectes negatius del tabac en la salut i els beneficis de deixar de fumar.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT