PUBLICITAT

Els treballadors de BPA van al carrer

Tant de bo m’equivoqui. Tant de bo les nostres autoritats interpretin la llei de forma ‘creativa’. Però les disposicions de la llei de reestructuració i resolucions bancàries votada per DA, Liberals i PS, ens porten a uns escenaris en els que la gran majoria dels 270 treballadors de BPA aniran al carrer, encara que siguin contractats pel banc bo.
 
Les nostres autoritats han decidit la resolució de BPA i han optat per l’instrument de resolució d’una entitat pont, mal anomenada ‘banc bo’. Els accionistes de l’entitat pont son l’AREB o qualsevol altra autoritat pública andorrana (art  17.5) i l’entitat pont ha d’estar sota el control de l’AREB. Per tant, l’AREB no pot vendre les accions del banc bo a un privat, perdent el seu control. L’AREB pot vendre els actius i passius del banc bo, o es pot fer una fusió de forma que un banc absorbeixi tot el balanç del banc bo. Però una entitat pont no pot estar sota el control de privats.
 
Per aquest motiu, la llei conté un article sobre la pèrdua de condició d’entitat pont (art 21). La llei estableix  una vida màxima de dos anys de l’entitat pont (prorrogable sota determinats supòsits) i tres possibles vies per finalitzar la vida del banc bo: 
–Venda a un tercer de la totalitat o de la major part dels actius, drets o passius del banc bo.
–Liquidació de conformitat amb la legislació concursal ordinària .
–Fusió amb una entitat que, necessàriament, ha de ser entitat amb llicència bancària per operar a Andorra.
 
La premsa ha comunicat que les nostres autoritats volen ‘vendre’ el banc bo durant l’octubre i que el banc bo sigui operatiu a partir de l’1 de desembre. Amb aquest objectiu, la premsa ha donat a entendre que les nostres autoritats deixaran dins del banc bo el personal de BPA necessari i que aquest personal salvarà els llocs de treball.
 
Si les nostres autoritats han dit realment això, estarien faltant a la veritat perquè la llei no permet que les accions del banc bo siguin venudes a un privat i que el privat passi a operar amb el banc bo. Per tant no és possible que el banc bo, com entitat propietat de persones privades, passi a operar a partir del dia 1 de desembre i amb el personal que l’AREB hagi deixat dins del banc bo. 
 
Les nostres autoritats estan sent molt maquiavèl·lics amb el personal de BPA. Inicialment, Toni Martí (molt callat darrerament) va prometre als treballadors de BPA allò que no podia prometre, ni era l’autoritat competent per prometre-ho. Seguidament, les nostres autoritats han dit que una part dels treballadors de BPA passaran al banc bo. Una argúcia per transmetre el missatge subliminal (o obvi) que els qui no es portin bé (bé pels interessos de les nostres autoritats) no passaran al banc bo i es quedaran sense feina. Un veritable engany, atès el que disposa la llei 8/2015.
 
Efectivament, analitzem quins son els tres escenaris que realment permet la llei 8/2015 que regula els processos de resolució:
–Primer escenari: Venda a un tercer de la totalitat o de la major part dels actius, drets o passius del banc bo.
Si l’AREB ven a un tercer els actius (actius crediticis, immobles, filials, actius financers...) i passius (comptes de clients) del banc bo, el personal queda fora d’aquesta transacció i serà objecte d’acomiadament pel propi AREB que l’haurà contractat durant uns mesos.
–Segon escenari: Liquidació de conformitat amb la legislació concursal ordinària.
Si finalment l’AREB opta per la liquidació concursal, aleshores el personal serà objecte d’acomiadament seguint les normes aplicables en una liquidació concursal
–Tercer escenari: Fusió amb una altra entitat. 
 
Es tractaria de la clàssica fusió per absorció, de forma que el banc pont deixa de tenir personalitat jurídica i un altre banc absorbeix tot el seu actiu i passiu. En aquest cas, el banc que fes la fusió també assumiria inicialment a tots els treballadors del banc bo però, immediatament, hauria de reestructurar el seu equip humà. Si qui fa la fusió per absorció és un dels quatre bancs andorrans actuals, ens trobem en l’escenari que tots ells tenen un equip humà suficient per gestionar els comptes del banc bo i, de fet, molts clients serien duplicats. Per tant, cap dels quatre bancs podria assumir aquesta nova estructura i, per tant, la majoria dels treballadors del banc bo acabarien al carrer o substituint a treballadors del banc adquirent.
 
En el cas que la fusió per absorció fos feta per un banc estranger, abans, aquest banc hauria de constituir una entitat bancària andorrana ja que altrament no tindria llicència bancària. És a dir, aportar 30 milions de capital, crear les sucursals corresponents i seguidament podria fer la fusió per absorció. Serà difícil que un banc estranger faci aquestes gimnàstiques. En tot cas, per a aquest banc estranger, l’entitat bancària andorrana seria una filial i per tant possiblement cobriria gran part de les feines des dels seus serveis centrals i portaria a Andorra a la seva gent de confiança per ocupar els llocs claus, de forma que sols mantindria una fracció dels actuals 270 llocs de treball de BPA.
 
A la vista dels requisits imposats pels consellers generals de DA, del Liberals i del PS a la llei 8/2015, pregunto públicament al ministre de finances i al president de l’AREB: com interpreten vostès la llei 8/2015? Interpreten que les accions del banc bo poden ser venudes a un privat andorrà o estranger i que aquest privat passi a operar amb el banc bo sense necessitat de complir amb tots els requisits exigibles a una entitat bancària (capital, sucursals...)? Vendran el banc bo amb llicència bancària i amb el capital social de 30 milions per poder operar immediatament? En cas afirmatiu, qui posarà aquests 30 milions de capital social? Serà capital de BPA? Serà capital públic aportat per l’INAF? Podrà el banc bo ser fusionat per una entitat que no sigui un banc andorrà? En cas que no sigui possible, quin serà el calendari per crear un banc andorrà per part d’un banc estranger interessat en ‘comprar’ el banc bo? Quants llocs de treball (dels actuals 270) considera Govern que seran viables en cadascuna de les tres vies de finalització de la vida del banc bo? 
 
A la vista de les respostes de les nostres autoritats –o dels seus silencis–, el personal de BPA tindrà millor informació per prendre les seves decisions. La resta de ciutadans també. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT