PUBLICITAT

Transparència i participació: més enllà de les paraules

Aquests darrers dies hem parlat tots, des dels diferents partits polítics, de transparència, despatxos oberts i participació ciutadana. Paraules que requereixen d’un contingut real per ser creïbles i que no es converteixin en un nou mantra de moda en el lèxic polític, però buit de substància a les orelles dels ciutadans. 

Al nostre programa electoral, els Demòcrates ja portàvem la necessitat de regular per llei la transparència, entesa com a principi que ha de regir la relació, bidireccional, entre les administracions públiques i els seus òrgans de govern d’una banda, i la ciutadania de l’altra. Això significa, entre d’altres, que les administracions públiques han d’actuar de manera que la ciutadania conegui les persones que estan al capdavant de les institucions i, el més important, conegui els projectes i les seves execucions. 

Des del convenciment, però havent constatat també que aquest principi de transparència és cada vegada més una exigència de la ciutadania, el Govern de coalició s’ha marcat, com a una de les prioritats en aquest inici de legislatura, entrar a tràmit una llei de transparència i, explícitament, d’accés a la informació. Perquè la bidireccionalitat de la relació significa que els ciutadans no només han de disposar dels mecanismes per rebre la informació de caràcter públic de manera passiva, sinó també per poder-la sol·licitar de manera activa.

Estem convençuts que aquesta llei introduirà una nova manera de fer en el si de les institucions públiques. L’objectiu és clar: les persones no podem estar al marge de les actuacions polítiques, sinó que les hem de conèixer de primera mà i hem de tenir-ne totes les informacions al respecte. 

És per aquest motiu que la llei de transparència i d’accés a la informació que estem treballant els tres grups parlamentaris que donem suport al Govern serà un pas endavant cap a una nova manera de fer política, on es millorarà sense dubte la comunicació de l’acció de govern. Les tecnologies de la informació ofereixen noves vies per arribar al ciutadà, des de la publicació –de manera entenedora– dels pressupostos i la seva execució fins a l’habilitació d’un portal de transparència sobre les diferents accions del Govern i del Consell General, per posar només dos possibles exemples.

En definitiva, l’accés a la informació per part de la ciutadania serà clau i innovador en una societat on cal que prevalgui la transparència de les actuacions públiques. En aquest sentit, estem treballant per definir un procediment on tota persona pugui sol·licitar informació a l’administració. Cal tenir en compte, però, que aquest accés no podrà ser il·limitat, sinó que s’haurà d’acotar en funció de la sensibilitat de la informació en cada matèria i tenint en compte que, al costat del dret a la informació, cal garantir altres béns com ara la seguretat.

En paral·lel al treball en matèria de transparència i accés a la informació, el Govern ha concretat la voluntat de potenciar la participació ciutadana amb la creació d’una Secretaria d’Estat dedicada a aquesta qüestió. Veiem, per tant, que no ens hem quedat només en les paraules boniques. Les nostres accions són decidides i, sobretot, encarades a donar resultats tangibles. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT