PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El Partit Socialdemòcrata vol suprimir els llindars proposats a la Llei d’auditoria de comptes

Consideren que la modificació de Govern no s’adequa al país

Per El Periòdic

El conseller general, Pere Baró.
El conseller general, Pere Baró. | PS

El conseller general i president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró ha entrat dues esmenes al Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra. La primera és una nova redacció de l’exposició de motius d’aquesta, en coherència amb els resultats dels treballs en comissió, mentre que la segona esmena proposa suprimir la disposició final tercera del text, que modifica l’article 72 de Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Segons informen en el comunicat de premsa, dit article obliga les societats anònimes o de responsabilitat limitada a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’un professional si durant «dos exercicis consecutius concorren, almenys, dues de les circumstàncies següents: Que el total de les partides de l’actiu superi els 3.600.000 euros; que l’import de la xifra anual del negoci superi els 6 milions d’euros; que el nombre de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50».

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata — arran de la demanda feta pel Col·legi Oficial d’Economistes i després de comparar els llindars de l’Executiu amb els de països veïns i altres de comparables amb un Producte Interior Brut molt més elevat que el del Principat— considera que la modificació del Govern no s’adequa al nostre país, ja que les altes xifres que proposa farà que una part de l’economia del Principat no pugui ser auditada.
Per aquest motiu, els socialdemòcrates demanen suprimir aquesta modificació de la Llei d’auditoria de comptes i alinear-los amb els estàndards internacionals. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT