PUBLICITAT

Andorra la Vella

Incrementen un 8,9% les despeses de la CASS i arriben fins als 128 milions d'euros

Les despeses relatives a les prestacions de la branca general incrementen un 7,9%

Per El Periòdic

L'edifici de la CASS
L'edifici de la CASS | El Periòdic

El consell d'administració de la CASS ha fet públics aquest dimecres els estats financers de l'organisme corresponents al 2023, unes dades que ja han estat transmeses al Govern per a la seva posterior aprovació. Destaca un increment del 7,9% en les despeses relatives a les prestacions de la branca general.

Les despeses de prestacions sanitàries han arribat fins als 128 milions, fet que suposa un augment del 8,9% respecte de l'any anterior. De la mateixa manera, les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa) han representat un total de 68,3 milions d'euros, un 5,9% més en comparació amb el 2022.

Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general, es presenta un augment del 12,7%. Concretament, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi ascendeix fins als 154,1 milions d'eros, mentre que els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) han arribat als 16,3 milions.

De manera paral·lela, i en relació amb la branca de jubilació, les despeses de prestacions han pujat un 13,8%. Si s'analitzen les dades, es pot veure com les despeses de les pensions contributives han augmentat en un 13,9% (146,5 milions d'euros) i les de les pensions no contributives s'han incrementat un 11% (7 milions d'euros).

Pel que fa al capítol d'ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació, han pujat un 12,3% respecte del 2022. En concret, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han arribat als 176,9 milions d'euros; els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) als 4,6 milions; i les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives s'han situat en els 7 milions.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT