PUBLICITAT

Andorra la Vella

L'error de la CASS es xifra en 6 milions d'euros des del 1970

L'informe de Deloitte posa de manifest que no es feien controls per falta de priorització i mitjans humans

Per Anna Mencos

La compareixença d'aquest matí al Consell General.
La compareixença d'aquest matí al Consell General. | A.M.

L’error de la CASS amb les pensions d’invalidesa del grup 1 es xifra en 6 milions d’euros des de 1970. Així ho han explicat aquest matí el president de la CASS, Marc Galabert, i el director de la parapública, Josep Escoriza, en una compareixença al Consell General per presentar les conclusions de l’informe ‘forensic’ sobre l’abast dels pagaments de més realitzats per la parapública des de l’any 1970 (ja que d’abans no tenen constància de casos) fins a l’actualitat. Tal com s'ha posat de manifest, la xifra és de 5.993.000 euros. «És una xifra que actualment tenim verificada i és, per tant, definitiva del que seria el sobre pagament de les pensions d'invalidesa del grup 1. És a dir, aquelles que donen dret a treballar», ha puntualitzat el president del consell d'administració de la CASS. Des del març del 2021 fins al febrer d'aquest 2024 la xifra ha estat d'1,65 milions d'euros. En aquest sentit, el conseller general Cerni Escalé ha deixat clar que «són milions d’euros que la CASS ha pagat de més al llarg dels anys. No podem prendre-ho a la lleugera i tenim la responsabilitat, com a consellers generals, d’examinar-ho finals al final i comprendre exactament per què des de l’any 2021 no s’ha actuat».

Galabert també ha detallat que un cop van tenir les conclusions de l'informe 'forensic' van decidir posar-les en coneixement de la Fiscalia perquè consideraven que era necessari que fos així, i ha apuntat que la investigació tant per part de la Fiscalia com de la comissió d'enquesta són dues bones vies per veure quines són les responsabilitats que hi hauria d'haver en relació a aquest afer.

Galabert i Escoriza han presentat els principals resultats de l’estudi extern i independent realitzat per Deloitte envers la regularització de les pensions d’invalidesa i treball, segons l’article 172 de la Llei de la CASS. La compareixença, que s'ha organitzat amb l’objectiu de presentar l’informe realitzat per Deloitte, ha constat d’una primera part dedicada als antecedents, una segona part centrada en l’estudi ‘forensic’ contractat, on s'ha exposat la metodologia, les fonts d’informació, els estudis i el coneixement de la incorrecció; una tercera part centrada en l’estudi econòmic ja esmentat, i una darrera part focalitzada en la situació actual. En aquest sentit, durant l’exposició de la metodologia seguida, Galabert ha detallat que durant aquest estudi es van dur a terme un seguit d’entrevistes tant a empleats com a membres del CODIR (comitè directiu) i caps d’àrea, així com a membres del consell d’administració.

L’informe ha mostrat que no hi havia ni regularitzacions automàtiques ni sistemàtiques a excepció de la variació en l’import de la pensió en cas de canvi en les condicions de la invalidesa, consecució de l’edat de 65 anys o defunció del pensionista. Segons han explicat, les conclusions extretes és que hi ha hagut una falta de control per falta de mitjans humans i també per falta de priorització. A més, han manifestat que hi havia una falta de mitjans humans per dur a terme, de forma manual, la regularització juntament amb la resta de controls de l’àrea.

No obstant això, Galabert i Escoriza han explicat que l’any 2021 una tècnica de l’àrea de pensions va dur a terme una revisió manual i en una setmana es va procedir a la revisió de 525 pensions d’invalidesa, detectant 105 possibles casos d’irregularitats (un 20% dels casos analitzats) i únicament es va procedir a la suspensió de 34 pensions. En aquell moment, no es duia a terme cap control automàtic ni sistemàtic. Aquesta revisió, però, no va arribar al comitè directiu de la CASS.

El maig del 2023 la direcció general va exposar al consell d’administració un informe en el qual insistia en la necessitat de prioritzar la regularització automàtica de les pensions d’invalidesa. No va ser fins al novembre d’aquell mateix any que la direcció va presentar el cronograma de la regularització i del procés d’automatització, atenent que informàticament no era possible garantir la seguretat del procés abans d’aquesta data. Galabert ha manifestat que «el principal factor que ha provocat aquesta situació ha estat la manca de control», i ha afegit que ara ja té identificat el problema i ja tenen un procediment fiable. Tot i això, han apuntat que «necessitem tenir un mapa de riscos actualitzat constantment, ja que el risc zero no existeix».

SITUACIÓ ACTUAL / Al mes de març ja s’han fet totes les regularitzacions de les pensions d’invalidesa segons els que s’especifica a l’article. Durant la compareixença han detallat que s’han regularitzat 188 pensions d’invalidesa per un import total de 49.671 euros; s’han rebut 11 al·legacions que s’han gestionat i contestat adequadament; s’està revisant que el sistema ja actuí correctament per a la resta de mesos; es procedirà a la revisió individual de totes les regularitzacions fetes en els darrers tres anys tal com s’indica en la disposició transitòria aprovada en la Llei de Pressupostos del 2024 i s’ha contactat amb les persones afectades per tal d’avisar-les d’aquesta opció.

A partir del resultat de l’estudi ‘forensic’ i de la situació actual de l’organització de la CASS, s’està adaptant l’organigrama de forma que es pugui millorar la seva gestió amb canvis de responsabilitats, detecció de mancances del personal i contractació de suport extern per fer les revisions. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT