PUBLICITAT

Andorra la Vella

La CASS demana mesures per canviar el model de pensions

La parapública té compromesos 7.000 milions en cas d’un suposat increment de pensionistes

Per Alba Cladellas Riera

La compareixença de Marc Galabert i Jordi Cinca, ahir al Consell General.
La compareixença de Marc Galabert i Jordi Cinca, ahir al Consell General. | ANA / M.F.

El president del consell d’administració de la CASS, Marc Galabert, i el president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació (FRJ), Jordi Cinca, durant la presentació de la memòria del 2023 van posar èmfasi en la necessitat de prendre mesures per fer un canvi de model del sistema de pensions. De fet, a diferència del que passava fa uns anys, van remarcar que ara no hi ha ningú desmarcat d’aquesta necessitat d’actuar malgrat que «pot haver-hi discrepàncies en quines són les mesures que s’han de prendre, però no hi ha ningú que reconegui que no cal modificar el model». De fet, i responent al president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, Cinca va assegurar que «podem quantificar la grandària del tsunami i podem si em permet l’analogia proposar quin tipus de flotadors poder servir més o menys, però en tot cas la responsabilitat» d’actuar és de la comissió legislativa.

Sobre aquest tema, Escalé va lamentar que «Andorra té una tendència molt marcada a respondre solament a les crisis, quan ja han crescut, han estat adolescents, i quan són enormes, aleshores es respon» i va parlar de la necessitat de prendre mesures urgents sobre les pensions. Sobre «els cronogrames» marcats a la comissió especial, el president del grup parlamentari de Concòrdia va explicar que s’han incomplert tots i va apuntar a la possibilitat de tirar endavant una proposició de llei amb altres grups o individualment.

A més, durant la seva intervenció, Cinca i Galabert van destacar que la CASS té compromesos 7.000 milions d’euros en pensions. Aquesta és la dada del que representaria que hauria de fer front la CASS per pagar les pensions de tots els cotitzants en actiu, siguin assalariats o treballadors per compte propi. Aquests 7.000 milions representen els 146 milions de punts que els afiliats tenen comprats.

Sobre aquesta qüestió, Cinca va reiterar que aquests «7.000 milions famosos és un compromís, seria traslladar a avui tots els compromisos dels pròxims x anys, per tant, és una xifra que té més vocació de sensibilitzar que no pas de preocupar a curt termini». A més, va destacar que no és un cost que s’hagi d’assumir de manera immediata, però que serveix per «visualitzar que el cap entre els 1.725 milions que teníem a 31 de març del 2024 i el compromís total és molt gran». Preguntat sobre aquesta qüestió, Cinca va explicar que no caldrà mai que el fons estigui dotat amb aquest import, però que la xifra permet «veure la magnitud del problema per tenir una quantificació del compromís global al llarg de tota la vida de la CASS».

Cinca i Galabert van presentar la memòria de l’any 2023, detallant que en la branca general hi va haver un dèficit de 29,26 milions que suposa un 8,1% menys que l’any anterior. A més, va manifestar que la despesa «es manté força estable» i que aquesta va lligada al creixement de la població. En canvi, els ingressos van vinculats a l’evolució de l’economia. Les previsions són d’un dèficit de 29,12 milions, és a dir, en la mateixa línia que l’any passat.

Les dades d’afiliats mostren que hi ha 48.888 assalariats actius, un 6% més que l’any 2022 i 8.386 treballadors per compte propi, un 4,9% més que l’any anterior. A més, els pensionistes a càrrec d’aquesta branca són un 2,4% menys que l’any 2022, amb un total de 2.583.

Escalé va preguntar sobre inversions en habitatge donada la problemàtica actual i Cinca va explicar que invertir en habitatge no és una prioritat, ja que el fons té la funció de «maximitzar la rendibilitat sense posar-lo en perill», detallant que a la CASS no li pertoca «invertir en habitatge des d’una perspectiva social».

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT