PUBLICITAT

Escales-Engordany

Els ciutadans veuen una millora de la situació econòmica

Les polítiques socials i les pensions desbanquen la manca de feina i l’atur com a principal preocupació

Per LÍDIA RAVENTÓS

Evolució de la preocupació per la manca de feina de la ciutadania
Evolució de la preocupació per la manca de feina de la ciutadania | Font: CRES
la manca de feina i l’atur han deixat de ser les principals preocupacions de la ciutadania, segons els resultats de l’enquesta del Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES) del segon semestre del 2015. En el mateix sentit, l’informe mostra com la preocupació per l’economia també viu una inclinació a la baixa, passant d’un 18% de persones que responen aquest tema com a principal preocupació a principis del 2015 a un 8% a finals . En el seu lloc, apareix de nou –ja havia passat en l’estudi realitzat el segon semestre del 2014– la inquietud per les polítiques socials, les prestacions i les pensions. 
 
Les xifres reflecteixen, doncs, un canvi de tendència sobre la percepció de la societat andorrana en relació a la situació econòmica actual. Des dels inicis de la crisi, les dificultats per trobar feina han estat entre els principals aspectes a millorar del país. Concretament, l’amoïnament per aquesta qüestió va augmentar significativament l’any 2008 –passant d’un 9% el primer semestre del 2008 a un 30% el primer semestre de 2009 i un 41% el segon semestre del mateix any–. Des d’aleshores, la cerca de feina va passar a ocupar un dels primers llocs entre els problemes més esmentats, arribant al màxim percentatge assolit (50%) el primer semestre del 2012. Fins el primer semestre del 2014 la proporció d’enquestats que consideren que cal millorar aquest aspecte es va mantenir al voltant d’un 40%. Malgrat que el segon semestre va baixar fins el 20%, a principis del 2015 el percentatge va tornar a augmentar fins a suposar un 30% dels preguntats. En aquesta última edició, el percentatge ha disminuït a la meitat. 
 
Polítiques socials i pensions/ Segons l’últim informe del CRES, les polítiques socials, les prestacions i les pensions de la CASS són els principals aspectes que caldria millorar en l’actualitat. Concretament, un 31% de la població –tres punts per sobre que el primer semestre de 2015– està preocupat per aquestes qüestions. En concret, el que més amoïna a la ciutadania són les pensions (13%), seguides de la CASS on demanen més control, una millora de la gestió o les prestacions (11%). En tercer lloc apareixen les polítiques socials i la demanda de la millora de l’estat del benestar (8%) i per últim la necessitat de més ajudes socials (5%). 
 
En augmentar l’edat també augmenta la proporció d’enquestats que els neguitegen aquests aspectes, de manera que només ho diuen un 12% dels joves de 18 i 24 anys i un 34% dels que tenen entre 40 i 54 anys i els de 55 anys o més. 
 
Per sota de les polítiques socials, les prestacions i les pensions es troba la preocupació per la feina amb un 15% i el funcionament de la política amb el mateix percentatge – dos punts per sobre de l’últim informe. En quarta posició apareixen les infraestructures i els equipaments amb un 11%. 

L’atur, principal preocupació dels països veïns

La tendència a la baixa que sembla que està vivint la preocupació per la manca de feina i l’atur al Principat no és reflecteix als països veïns. La segona onada del 2015 del Baròmetre d’Opinió Política realitzat a Catalunya senyala que la majoria dels catalans (60,5%) creu que l’atur i la precarietat laboral són els principals problemes que té actualment el país català. El segueixen la insatisfacció amb la política (38,5%) i el funcionament de l’economia (29%). La millora de les polítiques socials ocupa la cinquena posició –per sota de les relacions entre Catalunya i Espanya (21%)– amb un 15,5% dels enquestats.  Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, un 74% considera com a principal problema l’atur i un 35% la situació econòmica. A França, els percentatges es situen en un 65% pel que fa a l’atur i un 19% respecte a la situació econòmica. La  societat portuguesa també posiciona l’atur com a principal aspecte a millorar amb un 63% de les respostes i l’economia amb un 28%. 
 
Si les dades les comparem amb l’Eurobaròmetre de la passada primavera, els problemes que més preocupen a la població dels països de la Unió Europea són novament l’atur (42%), la immigració (23%) i la situació econòmica (21%). En quarta posició apareix el sistema sanitari amb un 18% de les respostes mentre que les pensions baixen fins al setè punt amb el 12%. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT