PUBLICITAT

Andorra la Vella

Política Lingüística adopta la nova gramàtica del català

La mesura afectarà tots els organismes de l’Administració, que hauran d’adaptar-s’hi

Per El Periòdic

Imatge del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra.
Imatge del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra. | ANA
El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adopció del contingut de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). D’aquesta forma, a partir del 9 de gener el Servei de Política Lingüística procedirà a informar tots els òrgans de l’Administració perquè respectin els nous preceptes. El 27 de setembre del 2016, el Ple de l’IEC va ratificar la Gramàtica de la llengua catalana que, segons el mateix Institut «presenta la norma a partir de la descripció actualitzada del català i dels seus usos i varietats, recull la pluralitat de tots els parlars i en subratlla els trets compartits». La redacció de la gramàtica va comportar la publicació de l’Ortografia catalana, que el mateix Ple va ratificar el 24 d’octubre del 2016. L’ortografia aplega, en un sol tractat, els materials que formaven la norma vigent i en revisa aspectes puntuals. 
 
Canvis graduals / Totes les administracions de l’Estat i la resta d’organismes que en depenen hauran d’assumir, doncs, els nous criteris en els textos, la documentació i les publicacions produïts en qualsevol format i suport. Pel que fa als textos i productes que requereixin un tractament o un desenvolupament informàtic o que, per la seva naturalesa, demanin un període de temps per a l’adaptació (com ara els textos ja editats als webs), els canvis es poden integrar gradualment.
 
Accent diacrític / Un dels canvis ortogràfics més significatius és la reducció a 15 de les paraules amb accent diacrític: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us i vós/vos. Per tant, s’escriuen sense accent paraules com bota, dona, feu, fora, joc, molt, mora, net, os, res, rossa, sec, seu, vens, ves..., i també els derivats adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, contrapel, besnet, subsol, entresol... També se suprimeix la dièresi en els derivats cultes acabats en -al: fluidal, trapezoidal, però en canvi, veïnal. Els canvis afecten també a l’ús del guionet en algunes paraules compostes i prefixades: art no-figuratiu, a correcuita, ex-directora general, déu-n’hi-do, ex-pres... Així mateix, algunes paraules passen a doblar la r: erradicar, arrítmia, otorrinolaringòleg, corresponsable i algunes expressions passen a escriure’s aglutinades: sensepapers, sensesostre, i d’altres s’escriuran a partir d’ara incorporant una e epentètica, com termoestable o arterioesclerosi.
PUBLICITAT
PUBLICITAT