PUBLICITAT

Sindicatura admet a tràmit el Projecte de llei de la Creu Roja

  • L'articulat regularà l'estatut jurídic de l'entitat
  • Es reconeix així una "institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic"
EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA


Sindicatura ha admès a tràmit el Projecte de llei de la Creu Roja Andorrana i ha obert un període de quinze dies per a la presentació d'esmenes. Així ho ha publicat aquest dimecres el Butlletí del Consell General. Aquest text ha de dotar a l'entitat d’un reconeixement de l’ordenament jurídic andorrà que la configuri com a "institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant i mantenint la seva independència i autonomia", tal i com EL PERIÒDIC va avançar dilluns.
El text entrat a tràmit reconeix la Creu Roja Andorrana, com a una 'institució humanitària i benèfico-social, de caràcter voluntari i d’interès públic, amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa la seva activitat com auxiliar i col·laboradora dels poders públics, sota la protecció de l’Estat, conservant la independència i autonomia necessàries respecte als poders públics, per a poder actuar sempre d’acord amb els principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja.

L'articulat també preveu que els recursos financers de l'entitat, inclosos els béns immobles, així com la renda de les seves activitats que generin ingressos, es beneficien de l’exempció dels impostos que puguin ser aplicables. També els donatius que rebi la Creu Roja estan exempts dels impostos.

El projecte de llei atorga a la Creu Roja Andorrana, la potestat de modificar els seus estatuts per adaptar-los a les necessitats i circumstàncies de cada moment. L’aprovació dels Estatuts i de les eventuals modificacions correspon a l’Assemblea General de la Creu Roja Andorrana per majoria de dues terceres parts dels assistents a la convocatòria, i els acords han de ser validats pel Govern.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT