PUBLICITAT

Un recordatori de la crisis bancària del 2023? Reflexions i previsió

La setmana passada, la Reserva Federal va postergar l'esperada retallada de taxes, forçant-nos en certa manera a albirar un 2024 amb tipus d'interès per sobre de les expectatives del mercat fa només un mes. El comú hauria estat que les taxes de rendiment (TIR) dels bons s'ajustessin a l'alça en proporció al recalibratge de la Fed. Sorprenentment, van experimentar un descens. La raó? La jornada va brindar un desagradable recordatori de la crisi en els bancs regionals dels Estats Units, i la seva possible reedició. Lamentablement, no anticipem la caiguda del 40% al Nova York Community Bancorp (NYCB). Aquest revés planteja una pregunta imperativa: què ens ofereix ara el panorama financer?

Per a abordar aquest interrogant, és imperatiu comprendre els motius després de la dràstica caiguda en la cotització d'aquest banc. El que observo és una connexió directa amb l'adquisició dels actius de Signature Bank i el conseqüent augment significatiu en la grandària del seu balanç, superant els US$100 mil milions. En aquest escenari emergeixen els pessimistes. Els qui poques vegades veuen el got mig, i quan el fan és només de mals auguris. Assenyalen aquests participants del mercat que «a partir dels US$100 mil milions, canvia el mode d'informar del banc» i comencen a plantejar conjectures sobre el que ara es pot visualitzar que abans estava ocult, suggerint possibles forats financers, entre altres especulacions. D'aquí la forta caiguda. Encara que no tinc certesa sobre les causes darrere de l'enfonsament, sé que en aconseguir aquesta xifra d'actius, el banc NYCB es va veure obligat a recolzar aquest salt amb més capital i liquiditat. Obtenir capital i liquiditat addicional pot ser més o menys factible, però es converteix en una tasca impossible quan s'anuncien pèrdues, com va succeir, la qual cosa va contribuir a la pèrdua de confiança. Detalladament, el que va generar inquietud entre els inversors va ser que les pèrdues anunciades estiguessin vinculades a provisions sobre la seva cartera d'immobles comercials. És a dir, problemes amb préstecs atorgats a empreses immobiliàries propietàries d'oficines

Qualsevol esdeveniment en el sector bancari desperta inquietuds. Això ho saben especialment aquells amb més de 16 anys d'experiència en la sorra financera. La raó? Els problemes en la banca tendeixen a ser altament contagiosos. L’ETF de bancs regionals dels EUA va experimentar el mateix dia una caiguda del 6%, i la repercussió del NYCB es va estendre durant la matinada al Japó, on el banc Aozora es va desplomar un -21,5% a Tòquio. Aquest escenari desperta diverses preocupacions, generant dubtes i preguntes com ara: podria repetir-se una ona de fallides bancàries als EUA? Pel que sembla, una part significativa dels inversors de deute tendeix a respondre afirmativament; el que explicaria el moviment sorprenent en la TIR dels bons, que segueix a la baixa.

I nosaltres? Jo de banca sé poc o res. Però sí que sé una cosa. Quan es tracta de banca és essencial examinar dos aspectes clau:

  1. La salut financera del prestatari o deutor que adquireix crèdit d'un banc, especialment en el cas de les denominades Commercial Real Estate companies, (CRE, per les seves sigles en anglès) als EUA atès que el 30% dels actius dels bancs petits es destinen a préstecs a CRE (en comparació amb el 6% dels bancs grans). Sorgeix llavors un petit problema aquí. El retorn de capital (ROE) d'aquestes companyies de Real Estate està afectat des de la pandèmia i se situa per sota del seu Cost Mitjà de Capital (WACC, per les seves sigles en anglès), cosa que significa que els bancs petits probablement han de realitzar provisions addicionals. Això implica retallades de dividends, resultats menors o fins i tot pèrdues.
  2. El pendent de la corba com a factor determinant per a la banca. Una corba invertida durant molt de temps és letal per als bancs; d'aquí ve que sempre s'associï corba invertida a recessió. Els explico el mecanisme perquè ho entenguin millor. Avui els tipus d'interès a tres mesos als EUA estan en el 5,42% (molt prop d'on la Fed fixa el tipus oficial), mentre que els interessos a 10 anys estan en el 3,95%. Això dona com a resultat una corba invertida.

Per què una corba invertida és letal per als bancs? És una anomalia financera. Els tipus a curt no han de mantenir-se per sobre dels tipus a llarg. Significaria que a curt termini (present) hi ha més incertesa que a llarg termini (futur). Alguna cosa que no entra en cap lògica, i menys en la lògica bancària perquè el futur és, per definició, més incert que el present. Aquesta anomalia és incompatible amb el model de negoci d'un banc tradicional. Permetin-me ser una mica simplista. Uns tipus d'interès a tres mesos elevats activen dues forces en un banc: o bé obliga el banc a augmentar la remuneració dels seus dipòsits en el seu passiu; el que genera una compressió del marge per interessos, atès que el seu actiu, normalment compost de préstecs de llarga durada, proporciona un interès menor perquè que està referenciat a aquests tipus a 10 anys (també menors). L'altra força que es deslliga és una retirada de dipòsits cap a fons de mercat monetari que ofereixin taxes més competitives, ja que aquests inverteixen en instruments del Tresor a 1-3 mesos. En tal cas, el banc pateix un estrès per liquiditat.

Com en el punt anterior, també sembla haver-hi un problema avui. I és que la corba porta invertida des del 9 de novembre de 2022. Un llarg període en el qual s'han anat acumulant problemes tant de marges com de liquiditat (per la via de les retirades de dipòsits). Així, és essencial que la corba deixi d'estar invertida si volem evitar més problemes en la banca. Per a això és vital que, o bé la Fed baixi els tipus d'interès i arrossegui a la baixa els tipus a tres mesos (per al que caldrà reduir primer la inflació), o bé que els tipus a 10 anys pugin (desancorant l'expectativa d'inflació).

Conclusió sobre el problema dels bancs petits als Estats Units

Soc cautelosament positiu. La Fed baixarà alguna cosa els tipus d'interès enguany, no sé si tres o sis vegades, però aquesta decisió ajudarà als bancs en els tres fronts: dificultats amb els seus prestataris, marges negatius, i fugida de dipòsits i problemes de liquiditat.

Primer, quan la Fed comenci a baixar els tipus, aixecarà part de la pressió financera a la qual estan sotmeses aquestes empreses immobiliàries que van prendre crèdit del banc. Aquests crèdits passarien a ser menys problemàtics i la taxa d'impagament es reduiria.

D'altra banda, quan la Fed comenci a baixar els tipus d'interès arrossegarà el Libor a tres mesos a la baixa i al mateix temps desancorarà l'expectativa de preus, permetent una alça en els tipus a llarg. Això contribuirà a abandonar l'escenari tan perjudicial de corba invertida. Com més ràpid baixin els tipus la Fed, més ràpidament es positivitzarà la corba i més ràpid desapareixeran els problemes bancaris. Com més tard, més lent serà el procés de solució per a la banca. No sé quin serà el ritme, però podríem dir que el procés de solució per a la banca USA, derivat d'una corba invertida, comença enguany

Finalment, aquests bancs tenen en el seu actiu una mica més que crèdits. Tenen bons del Tresor. Els recordo que la forta caiguda en el preu d'aquests bons el 2022 va contribuir a la fallida de bancs com Signature Bank, Silicon Bank o Silvergate Bank, que van col·lapsar al març de 2023. Avui, el recent ral·li d'aquests bons el 2023 i que molts bancs encara mantenen en el seu balanç, està contribuint a reduir les seves perdudes no realitzades. Això és positiu.

En resum, la clau està en la Fed i en la seva decisió de retallar els tipus. Ha deixat clar que només iniciaria aquest camí «quan es donin les circumstàncies adequades». Significa que no mourà un dit per a salvar a quatre «banquets». Ja vam veure aquesta pel·lícula al març del 2023, quan sent conscients de les turbulències bancàries i el seu efecte dominó, la Fed no els va ajudar amb una retallada de tipus, sinó oferint-los liquiditat temporal i no obligant-los a vendre actius a pèrdua. Que no s'equivoquin aquells que volen veure en aquesta crisi bancària un argument per a l'avançament en les retallades de tipus. Hauran de ser pacients durant un període en el qual les condicions per als bancs continuaran sent dures. Amb tot, soc cautelosament optimista en aquest sentit.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT