PUBLICITAT

El missatge de la por i les absurdes mentides sobre Mònaco

Llegeixo amb estupefacció un "reportatge" publicat per un diari d'Andorra sobre els problemes que Mònaco estaria tenint amb estats de la UE per haver suspès les negociacions de l'Acord d'Associació. Un reportatge que percebo com un ridícul exercici del missatge de la por que...si Andorra no signa l'Acord d'associació serem víctimes de revenges per part de Brussel·les.

Analitzem els autèntics disbarats d'aquest "reportatge" publicat avui dia 18 de març a Andorra:

- Parla d'un port de Mònaco, quan en veritat Mònaco controla tres ports. Dos en territori monegasc: el port Hercule de Monaco i el Port de Fontvielle i un port en territori italià, el Port de Cal del Forte a Vintimille

- Afirma que "el" port de Mònaco és un port comercial -no només esportiu-. Aquesta afirmació que el port de Mònaco seria un port comercial porta a l'autor del "reportatge" a afirmar que existiria un comerç marítim de mercaderies a Mònaco. A partir d'aquesta fantasia, l'autor del "reportatge" afirma que alguns països de la Unió Europea -sense especificar quins- han posat traves en els tràmits habituals en el desenvolupament del comerç marítim de Mònaco. La realitat és que el port Hercule de Monaco té una única activitat comercial: la d'acollir els grans creuers de luxe que fan escala a Mònaco. De fet, el port Hercules va fer una inversió important per construir una estructura de més 350 metres en una zona amb fondàries entre 30 i 40 metres, per rebre els grans creuers de luxe de fins a 300 metres de llarg. A Mònaco no hi cap port de càrrega, no hi ha grues de càrrega, no hi ha grues de contenidors, ni hi ha molls per a ferris. Per tant, la imatge d'un port de càrrega a Mònaco és simplement fantasiosa.

- El "reportatge" afirma que alguns estats de la UE (sense especificar) haurien posat més traves -sense especificar- en els tràmits habituals en l'activitat comercial del port de Mònaco. Tenint en compte que l'activitat comercial de Mònaco es limita al tràfic de passatgers, és impossible que els tràmits habituals en l'activitat comercial de creuers a Mònaco tinguin noves traves atès que la frontera al Port Hercule és una frontera Schengen, compartida entre França i Mònaco fruit de vells acords de lliure circulació entre ambdós països

- El "reportatge" afirma que a través de les aigües monegasques s'exporten productes farmacèutics, perfums, productes de bellesa i productes agrícoles transformats i que alguns països (sense especificar) han imposat una regulació més estricta als productes provinents de Mònaco pel fet que Mònaco va suspendre les negociacions. La realitat és que no hi ha moll de mercaderies a Mònaco i la realitat és que Mònaco està en unió duanera amb França per a tots els productes. De manera que Mònaco té incorporada tota la normativa UE i de França relativa a la producció i sistemes de control de la producció de béns. Els productes d'origen Mònaco circulen lliurement dins de França i estan subjectes simplement a complir la normativa sobre IVA i a complir les obligacions declaratives d'intercanvi de béns.

- El "reportatge" afirma que el quid de la qüestió rau en problemes en els reconeixements dels controls dels productes per part d'uns països indefinits. Però la realitat és que fa molts anys que tots els productes manufacturats a Mònaco compleixen amb la normativa aplicable a França (inclosa la normativa de la UE) per fer possible la històrica Unió Duanera França-Mònaco. La pàgina oficial del Govern de Mònaco informa clarament: "En outre, depuis 1968, la Principauté fait partie du territoire douanier communautaire, du fait de son union douanière avec la France (cf. le règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ).

Una ràpida revisió de les publicacions de França i de Mònaco ens permet verificar que no hi ha cap notícia sobre suposats problemes del tràfic marítim de mercaderies al port de Mònaco. Per començar per què no hi ha moll de mercaderies a Mònaco i per continuar, per què el tràfic de mercaderies de Mònaco passa per les carreteres de França sota estricte compliment de la històrica unió duanera entre França i Mònaco.

Cal concloure que algú està tan nerviós que cau en el ridícul de construir un discurs de la por basat en absurditats sobre un altre microestat amb qui les nostres autoritats haurien de tenir una relació de germanor.

Com va dir el polític català Josep Tarradellas, "em sembla que en política es pot fer de tot menys el ridícul".

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT