PUBLICITAT

El benestar emocional a les empreses

La intelligència emocional es pot concretar en un ampli ventall d’habilitats i trets de personalitat com l’empatia, l’expressió i la comprensió dels sentiments (propis i aliens), la capacitat d’adaptació, la simpatia, les habilitats socials, l’amabilitat o el respecte entre moltes altres.
El maneig de la intel·ligència emocional és molt important per destacar com a líder. Saber comunicar i escoltar, interpretar la comunicació no verbal, parar atenció a les necessitats dels membres de l’equip…és clau.

Va ser el psicòleg nord-americà Daniel GOLEMAN qui va popularitzar el concepte d’intel·ligència emocional gràcies al seu llibre “Intel·ligència emocional”, publicat el 1995.

La realitat ens ha demostrat que les persones més brillants no sempre triomfen a la vida personal ni als negocis. Això ha posat en relleu la transcendència de les emocions a la vida de les persones i la necessitat de posseir habilitats necessàries per manejar-se en aquest terreny.
L’ésser humà és un ésser racional, però també, i sobretot, és un ésser social i emocional. És més, la majoria de vegades les emocions poden davant de la raó. Per això és tan important saber controlar aquests impulsos i manejar-los de manera eficaç. No es tracta d’eliminar els sentiments i les emocions, sinó de controlar els sentiments negatius i impulsius, i oferir una resposta racional i emocional positiva.
Algunes eines que poden ajudar a desenvolupar i aprendre la intel·ligència emocional:
• Autoconeixement.
• Autocontrol.
• Motivació i optimisme.
• Assertivitat.
• Empatia.
• Habilitats socials.

Afortunadament, si no es té aquesta habilitat innata, es pot desenvolupar i practicar al llarg de la vida.
Així, el benestar emocional és un factor crític en l’entorn laboral que sovint se subestima, però no hem de permetre que la seva importància sigui considerada exagerada.

El benestar emocional fa referència a l’estat general de salut mental i emocional d’una persona. En el context empresarial, això es tradueix en empleats que se senten valorats, recolzats i capaços de manejar l’estrès i les demandes laborals de manera efectiva.

Quan en una empresa els empleats se senten emocionalment equilibrats, la seva productivitat, compromís i satisfacció a la feina augmenten significativament. Així mateix, es redueix l’absentisme, augmenta la retenció del talent i es genera un clima laboral millor.

Per promoure el benestar emocional a l’entorn laboral, les empreses poden implementar diverses estratègies efectives:
• Fomentar la comunicació oberta.
• Oferir programes de suport emocional.
• Promoure la flexibilitat laboral.
• Promocionar la salut física.
• Capacitar els líders en intel·ligència emocional.
• Donar reconeixement i recompenses.

És molt important atendre la necessitat que sorgeix en els equips de treball, de cuidar la seva salut emocional. Oferir eines al personal empleat, atendre necessitats individuals i col·lectives per minimitzar les interferències que sorgeixin a la feina, tenir mecanismes d’identificació de necessitats al lloc de treball i integrar procediments que posin en valor el benestar emocional a l’equip de treball.
En conclusió, disposar d’estratègies que maximitzin la intel·ligència emocional a les empreses és un dels requisits indispensables que cal tenir en compte per desenvolupar equips eficients i que actuïn des d’una motivació real basada en el benestar.
La manera com les persones gestionen les seves emocions no només determinarà la qualitat de vida individual, també les seves relacions i la manera de treballar i complir amb els objectius.

Això si,  tot i que l’empresa posi a disposició dels seus equips eines per potenciar l’autocontrol i la gestió de les emocions, cal que cada persona posi esforç per part seva.

Com deia Vincent Van Gogh: “No oblidem que les petites emocions són els grans capitans de les nostres vides i les obeïm sense adonar-nos”..
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT