PUBLICITAT

Sostenibilitat i eficiència: Claus per a l’Arquitectura i la Construcció

La setmana passada vaig ser partícip de la transformació del sector de l’arquitectura i de la construcció en el “Congrés d’Arquitectura avançada i Construcció 4.0 REBUILD2024”.
En aquest sentit, la digitalització dels processos i l’adopció de tecnologies transgressores com ara la intel·ligència artificial, blockchain o Big Data es perfilen com les claus de la transformació per a un futur més eficient i sostenible.

Les principals tendències que marquen l’esdevenir de l’arquitectura i la construcció s’han democratitzat en molts països Europeus per poder accedir a licitacions, com ara l’obligatorietat de l’adopció del famós Building Information Modeling (BIM) per part dels agents, posant el focus en com la tecnologia pot ajudar a les empreses a guanyar en competitivitat i reduir el seu impacte mediambiental.

La implementació de BIM està transformant la planificació, el disseny i la gestió dels projectes de construcció. Aquesta metodologia millora la coordinació entre els diferents agents involucrats en un projecte, optimitza el disseny per a l’ús eficient dels materials i redueix els errors i els costos associats. A més, BIM ajuda a identificar oportunitats per a la reducció dels impactes ambientals, com ara la selecció de materials sostenibles, l’eficiència energètica i la minimització de la utilització de recursos no renovables, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.

La combinació de la tecnologia Blockchain amb el BIM permet certificar processos, aportar un nou nivell de transparència i seguretat en la gestió de la cadena d’aprovisionament i amb la traçabilitat es verifica l’origen dels materials, garantint el compliment dels estàndards ambientals i ètics, i fomentant la gestió eficient dels materials reciclats o reutilitzats. 

Per exemple, els projectes de construcció sostenible promouen l’ús de recursos renovables i la reducció de l’empremta de carboni. Aquests requereixen eines digitals de traçabilitat i de certificació per optimitzar, automatitzar i garantir la gestió òptima dels residus associats i la mesura de l’impacte mediambiental. L’adopció de monitoratge en temps real i l’optimització dels processos logístics permeten mesurar, traçar i reduir el volum de residus generats i utilitzar materials reciclables. Queda palès que els sensors, Blockchain, Big Data i la intel·ligència artificial desenvolupen un paper clau en la implementació de les millors pràctiques definides en els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenibles) i en les normatives sectorials.

El sector ha de superar alguns reptes per evolucionar, el relatiu a la implementació de noves tecnologies, la formació especialitzada del personal, la interconnexió d’informació amb tots els agents i l’ús consensuat de les eines digitals per part de tots els actors dins de la cadena. 

Implementar noves tecnologies requereix el desenvolupament d’estàndards comuns i de la interoperabilitat entre les diferents plataformes tecnològiques. L’increment de normatives i directives europees pot complicar la seva integració i limitar la col·laboració entre els actors del sector. Aquestes barreres són fàcilment superables i poden comportar economies d’escala amb l’adopció de la tecnologia blockchain que els hi permet un accés universal, equilibrant les diferències entre regions i empreses. 

La traçabilitat dels materials, juntament amb la digitalització dels processos de construcció, pot contribuir a augmentar el valor immobiliari de les propietats. Els compradors cada vegada són més conscients de la importància de la sostenibilitat i la qualitat dels materials emprats en l’arquitectura i la construcció, i la tecnologia pot ajudar a demostrar que una propietat compleix amb els seus estàndards.

En definitiva, la tecnologia té un gran potencial per a transformar els sectors tradicionals com l’arquitectura i la construcció. La implementació de solucions tecnològiques pot aportar un valor afegit significatiu a aquests sectors, tant en la fase de renovació com en la de nova construcció, augmentant la traçabilitat dels materials, la qualitat de les propietats i l’eficiència dels projectes. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT