PUBLICITAT

El que Govern oculta sobre l’IVA i l’acord d’associació

Les tres organitzacions representatives de l'empresariat andorrà: Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Empresa Familiar Andorrana (EFA) i la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra van publicar, el febrer del 2020, un document conjunt en el qual exposaven el seu posicionament consensuat en relació amb l'acord d'associació.

Destaco un paràgraf important: "Andorra necessita trencar les barreres que la separen de les regions veïnes, dels visitants i dels proveïdors. Cal establir mecanismes que permetin el pas sense duana dels viatgers i de les mercaderies"

Estarem d'acord que un objectiu desitjat pels defensors de l'acord d'associació ha estat una lliure circulació de mercaderies que, com va dir la patronal, permeti el pas sense duana dels viatgers i de les mercaderies.

La realitat del text de l'acord d'associació negociat pel Govern de DA, impedeix aquest objectiu primigeni de l'Acord d'associació. Efectivament, avui queda clar que l'Acord d'associació mantindrà activa la Duana entre Andorra i Espanya o França. Es mantindrà el control duaner per a viatgers al seu pas per la Duana, que continuaran subjectes a límits de franquícia, i es mantindrà el control duaner de mercaderies.

L'Acord d'associació queda molt lluny de la promesa essencial d'aquell romàntic acord que havia de permetre la lliure circulació de mercaderies entre Andorra i el mercat únic europeu com tots veiem que flueix entre França i Espanya per la Jonquera o per Puigcerdà.

El pas de mercaderies i viatgers a la duana entre Andorra i Espanya o França continuarà sotmès a controls duaners encara que tinguem acord d'associació, per diversos motius, entre els quals destaco el fracàs de Govern d'aconseguir homologar l'IGI com un IVA comunitari. La UE no ha validat el nostre IGI com un equivalent de l'IVA de la UE, fet que implica que les mercaderies que passin d'Espanya o de França a Andorra hauran de parar a la Duana per obtenir el retorn de l'IVA de països europeus i pagar l'IGI andorrà. Mentre que les exportacions d'Andorra que passin per Espanya o per França hauran de parar a la Duana per obtenir la devolució de l'IGI i pagar l'IVA d'Espanya o de França.

És a dir que es confirma allò que venim dient des de fa anys i que Govern sempre ha envoltat de confusió: es confirma que la UE sols acceptarà una lliure circulació de mercaderies completa i real entre Andorra i el mercat únic si, i tan sols si, Andorra complís tota la normativa sobre l'IVA que, entre altres qüestions, implica un tipus general mínim de l'IVA del 15%. Fet que Govern ha negat sistemàticament i que, finalment, Govern no pot ocultar més.
La realitat és que el text de l'Acord d'associació acorda que Andorra no queda plenament associada a la UE pel que fa a la lliure circulació de mercaderies i el pas viatgers. Ambdós continuen sotmesos a l'obligació de control duaner per regularització de l'IVA.

Govern ha estat ocultant aquesta realitat amb l'eufemisme que l'acord "exclou la fiscalitat". Una expressió absurda atès que és indiscutible que l'acord inclou temes importants de fiscalitat com, per exemple, les tarifes a la Duana que haurà d'aplicar Andorra, que seran les mateixes que apliquen els altres estats membres de la UE a les mercaderies extracomunitàries i l'exclusió de tarifes per al comerç dins del mercat únic a excepció de les mercaderies que queden subjectes a una inclusió progressiva com el tabac.

La realitat és que Govern sempre ha jugat a la confusió sobre què passarà amb l'IVA i Andorra amb l'acord d'associació. Ara queda clar: La UE no ha acceptat l'IGI com un equivalent a l'IVA. La UE no ha acceptat un IVA del 4,5% per a Andorra. La UE no accepta atorgar a les empreses i professionals liberals d'Andorra els números identificatius de l'IVA que són essencials per comerciar mercaderies i serveis dins del mercat únic europeu de manera eficient.

La UE sols ha acceptat que Andorra es mantingui amb el nostre IGI i el nostre NRT, però a condició de limitar la lliure circulació de mercaderies, en el sentit que les mercaderies hauran de passar per Duana i pagar l'IVA quan surtin d'Andorra i pagar l'IGI quan entrin a Andorra. Continuarà vigent el control als viatgers que quedaran sotmesos a unes franquícies limitatives a partir de les que hauran de pagar l'IVA a l'entrada a Espanya o França o veure's exposats a les penalitzacions aplicables si són detectats sense fer el pagament degut.
Tanmateix, la manca d'homologació de l'IGI andorrà com un IVA comunitari generarà problemes quan els nostres professionals i empreses vulguin fer comerç de béns o serveis amb la UE pel senzill motiu que les empreses i professionals d'Andorra no tindran dret a obtenir un "VAT number" ni un ROI identificatius necessaris per fer transaccions de serveis i de bens amb entitats del mercat únic europeu.

No sé si vostè ho tenia clar, però tothom amb qui he parlat s'havia cregut el boca-orella de Govern que la UE acceptaria que Andorra tingués un "IVA del 4,5%". Cosa que no és certa.

El que és cert és que si, algun dia, Andorra vol aconseguir l'objectiu de la nostra patronal, és a dir que s'estableixin mecanismes que permetin el pas sense duana dels viatgers i de les mercaderies, necessàriament requeriria que Andorra assumeixi tot el cabal comunitari sobre l'IVA, que inclou un tipus general mínim del 15%.

En definitiva, el text que Govern ha negociat de l'acord d'associació per accedir al mercat únic europeu és un acord que no permet la lliure circulació sense duana de mercaderies ni de viatgers i que dificulta la lliure circulació i facturació de serveis. Tot per manca d'un IVA andorrà homologable, fet que activa les duanes i que impedeix gaudir dels números identificatius per comerciar dins del mercat únic.

Aquest no és l'únic tema important de l'acord d'associació que Govern ens oculta. Govern ha jugat a la confusió amb altres temes de fort impacte econòmic i social que, atesa l'extensió de text que la seva exposició requereix, seran objecte de comunicacions posteriors.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT