PUBLICITAT

Es pot amagar la veritat de l’Acord d’associació?

Des de la Taula d’El Periòdic partim d'una visió neutral en relació amb l'Acord d'associació. Avui recordarem dos punts essencials de l’acord d’associació ja comentats en aquest periòdic i analitzarem la veritat sobre un dels temes que més preocupa a la ciutadania andorrana: les quotes d’immigració.

Permeti’ns recordar dos punts essencials sobre l’Acord d’associació per accedir al mercat únic europeu que ja hem tractat:

  1. Andorra no disposa d’un marc legal que compleixi les directrius de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa per convocar el referèndum vinculant. Per poder convocar un referèndum vinculant que qualifiqui com democràtic, el Consell General necessita modificar la llei qualificada electoral. Una modificació de la llei qualificada que requereix doble majoria, la majoria dels consellers nacionals i la majoria dels consellers parroquials.
  2. L’Acord d’associació no permet a Andorra el lliure accés de les nostres mercaderies al mercat únic europeu. La UE ha decidit que el nostre IGI no és homologable com un IVA. La UE ha decidit que el tipus del 4,5% d’IGI no és homologable dins el mercat únic europeu. La conseqüència és que les mercaderies andorranes seguiran subjectes a control duaner i les mercaderies exportades des d'Andorra, totes elles, seguiran subjectes a pagament d’IVA a l’entrada a España o França. Per tant la legislació sobre l’IVA no serà aplicable a Andorra simplement per què seguirem amb un control duaner de les mercaderies i no tindrem lliure circulació de bens.

Anem ara a analitzar la veritat sobre les quotes d’immigració.

És cert que l’Acord d’associació conté dos annexos amb unes adaptacions sectorials específiques per a Andorra que estableixen unes baixes quotes d’immigració tant per a treballadors com residents. Un fet que si Andorra pogués mantenir al llarg del temps, atorgaria a Andorra un control sobre la immigració d’una manera similar al control que ha tingut Liechtenstein.

Però quan llegim la lletra menuda del text oficial en anglès que ha publicat la UE ens adonem que aquest text oficial diu coses que Govern ens amaga. Concretament hem de destacar tres veritats que Govern amaga:

  1. L’Acord d’associació està conformat per una sèrie de documents. El principal és l’Acord marc que estableix el principi de lliure circulació de persones. El primer article estableix que l’objectiu de l’Associació és assegurar la lliure circulació de persones. L’article 14 estableix específicament la lliure circulació de treballadors. L’article 17 estableix específicament la llibertat d’establiment a Andorra a tot ciutadà del mercat únic europeu.
  2. L’Acord d’associació conté un altre document titulat Protocol per Andorra

A l’article 32 d'aquest Protocol per a Andorra estableix un període transitori a la lliure circulació de persones. Concretament s'estableix clarament que Andorra tan sols podrà mantenir fins al gener del 2027 un sistema d’autoritzacions prèvies per residir i treballar a Andorra i tan sols podrà mantenir fins al gener del 2027 unes limitacions quantitatives per a nous residents i treballadors. Com exercici de transparència copien el text oficial publicat per la UE:

Andorra, on the one hand, and EU Member States, on the other hand, may maintain in force until 1 January 2027 with regard to nationals from EU Member States, on the one hand, and to nationals of Andorra, on the other hand, national provisions submitting entry, residence and employment to prior authorization.

Andorra may maintain in force until 1 January 2027 with regard to nationals of EU Member States quantitative limitations for new residents and workers.”

3. L'Acord d'associació conté uns altres documents que són els Annexos V i VIII que contenen el que s'anomena adaptacions sectorials. Aquests annexos estableixen uns mínims de quotes que Andorra ha d'atorgar cada any per a residents permanents, temporals i treballadors. Aquests annexos no contenen cap quota per a treballadors fronterers que passen a tenir llibertat total per treballar a Andorra. De forma que el creixement laboral d'Andorra, mentre siguin aplicables les quotes, serà per la via de més i més treballadors fronterers. Però, diem bé, que això passarà mentre durin les quotes atès que les quotes tenen límit temporal. La lletra menuda del text oficial de la UE diu clarament que aquestes quotes establertes com adaptacions sectorials s'han de revisar cada deu anys i, per primer cop, s'han de revisar abans de l'1 de gener 2037. No diu després del 2037, no diu el 2037, diu abans del 2037. Per tant, el sistema de quotes no està assegurat per sempre per la via d'aquestes adaptacions sectorials i no tenim cap certesa de quan la UE voldrà revisar-les "abans del 2037". Com exercici de transparència copien el text oficial publicat per la UE:

“The following sectoral adaptations shall apply to Andorra in the light of its specific geographical situation. This arrangement shall be reviewed every ten years, and for the first time before 1 January 2037.”

Vist que l'objectiu central de l'Acord d'associació és assolir la lliure circulació i establiment de persones.
Vist que el protocol d'Andorra estableix un període transitori a la lliure circulació i establiment que finalitza el dia 1 de gener 2027
Es pot donar l'escenari que el 2027 la UE vulgui revisar la magnitud de les quotes i que la primera revisió de quotes "abans de l'1 gener 2037" tingués lloc el 2027.
L'única certesa és que tenim un escenari d'incertesa sobre les quotes.
El que no seria cert és que Andorra tindria un sistema de quotes garantit per sempre, com presenta en nostre cap de Govern a les reunions de poble. Per exemple, podeu escoltar les manifestacions del nostre cap del minut 9:30 a 10:30 del vídeo de la reunió de poble d'Encamp del 9 de maig.

De moment podem concloure que (1) actualment Andorra no disposa del marc legal per fer un referèndum vinculant democràtic que respecti les directrius de la Comissió de Venècia; (2) EL nostre IGI no és homologable com IVA fet que provoca que les mercaderies andorranes no gaudiran de lliure circulació dins del mercat únic i quedaran subjectes a control duaner per pagar un IVA homologat; (3) Les quotes d'immigració tenen caducitat temporal i queden sotmeses a incertesa.

Link amb les declaracions del cap de Govern: https://www.youtube.com/watch?v=vKhoDknxLyM

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT