PUBLICITAT

Sistema públic d’ocupació

Aquesta setmana el Govern ha fet públic el Projecte de llei d’ocupació que ha de permetre fer un important pas endavant en la matèria modernitzant el sistema púbic d’ocupació. Es tracta d’un text ambiciós que té per objectiu millorar un element essencial en qualsevol societat: el mercat de treball.


Aquest text forma part de les diferents reformes impulsades per l’Executiu per tal de modernitzar el nostre mercat del treball dotant-lo de millors eines però, sobretot, amb la voluntat de fomentar i millorar l’ocupació dels ciutadans del nostre país.


Cal tenir present que les polítiques actives d’ocupació impulsades des de l’administració pública constitueixen un instrument essencial per prevenir la desocupació i projectar un funcionament del mercat de treball més eficient. Les polítiques actives d’ocupació, d’una banda, han de preparar les persones aturades per a tornar al mercat de treball però, de l’altra, també han de contribuir a anar configurant el model econòmic i productiu més adequat a les necessitats de la societat andorrana.


En aquest sentit, els darrers anys, el Govern ha creat i desenvolupat diferents mesures per fomentar l’ocupació i calia, doncs, un marc normatiu que donés que els hi donés empara legal.


Aquest projecte té per objectius entre altres: promoure el desenvolupament del dret a l’ocupació digna, estable i de qualitat; afavorir la configuració d’un mercat de treball que contribueixi de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones afavorint-ne la cohesió social i territorial i regular les mesures necessàries per garantir el dret al treball.


En primer lloc, es pretén impulsar el Servei d’Ocupació per fer-lo una eina més eficaç en la intermediació laboral responent així a les diferents demandes tant dels sindicats com de les organitzacions patronals. En aquest sentit, el text dota el servei d’una estructura adequada per donar un servei eficient i eficaç. 


El projecte de llei preveu, per primera vegada al nostre país, el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels ciutadans del nostre país. El text té per voluntat garantir el dret al treball i instaurar un sistema eficaç, preventiu de protecció davant les possibles situacions de desocupació. És també, per primera vegada, la cartera de serveis d’ocupació que aglutina els diferents serveis previstos així com els necessaris requisits d’accés i creant l’itinerari personal d’ocupació. Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació, tal com he mencionat abans, aquest text pretén donar cobertura a les moltes mesures i programes que es reprenen les accions vigents i  n’introdueix de noves. Aquestes actuacions incideixen en la intermediació laboral, l’orientació professional, en la capacitació laboral i en foment de l’ocupació, entre altres.
És important remarcar també que el projecte de llei garanteix la prestació per desocupació involuntària donant-li rang legal. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT