PUBLICITAT

La veritat sobre l’acord d’associació

Em sembla que l’acord d’associació amb la UE és un dels punts forts d’aquestes eleccions. La setmana passada vaig publicar un article d’opinió sobre aquesta qüestió. Ahir vaig rebre l’honor que la màxima autoritat andorrana a les negociacions sobre aquest acord, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, em dediqués tot un article de rèplica contradient les meves opinions. Un esforç per la seva part que és d’agrair i que porta el debat al màxim nivell. Arribats a aquest punt d’incompatibilitat d’opinions, em sembla que toca aportar proves, aportar documentació independent que avali les opinions de cadascuna de les parts. Em permeto començar, aportant un informe oficial del Consell de la Unió Europea. Seria el darrer document oficial en el qual un estament europeu confirma la veritat sobre l’estat de les negociacions amb Andorra. Un document que avala plenament les meves opinions i que permet identificar clarament els cinc regals que DA està fent a la Unió Europea, a esquenes de la ciutadania andorrana. Un document que pot llegir íntegrament a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10514-2022-INIT/fr/pdf

Destaquem alguns paràgrafs essencials d’aquest informe oficial del Consell de la UE:

1- Lliure establiment a Andorra de persones residents a la UE
El Consell de la UE insisteix que la lliure circulació de persones físiques i jurídiques és una de les quatre llibertats del mercat interior de la UE i exposa clarament que «El Consell subratlla que l’elevat grau d’integració amb Andorra s’ha de basar ... en les quatre llibertats del mercat interior.» L’informe remarca que Andorra i la UE han d’abordar ràpidament les qüestions políticament sensibles relacionades amb les quatre llibertats, com requisit per avançar cap a la finalització de les negociacions. Per si algú té dubtes davant les subtileses del llenguatge diplomàtic, sobre la lliure circulació, el Consell de la UE concreta les qüestions específiques que afecten la legislació laboral i la seguretat social i que analitzem en el punt 2 a continuació.

2- Obligacions d’Andorra en matèria de legislació laboral, de seguretat social i d’incorporació a l’Organització Internacional del Treball
El principi de la lliure circulació de persones implica la llibertat de residir, com hem mencionat a l’apartat anterior. També, implica la llibertat d’accedir a llocs de treball a Andorra, d’accedir a la seguretat social andorrana i l’homologació per part d’Andorra de les pràctiques laborals. L’informe oficial del Consell de la UE contradiu les afirmacions de DA i confirma: «El Consell recorda la importància de respectar el principi de lliure circulació de persones dins del mercat únic i de garantir que Andorra adapti la seva legislació laboral i de seguretat social i les seves pràctiques en matèria de treball i seguretat social a les normes internacionals i de la UE». El Consell de la UE no deixa lloc a matisacions i afegeix que «la incorporació d’Andorra a l’Organització Internacional del Treball també contribuiria a l’adaptació d’aquesta legislació». Em sembla que no ho poden dir més clar.

3- Increment de la fiscalitat
Per molt que les autoritats de DA ho neguin, el Consell de la UE insisteix en el seu informe oficial que l’acord d’associació amb Andorra s’ha de fonamentar sobre l’obligació d’Andorra de complir amb la bona governança fiscal (sobre fiscalitat directa) de la UE i sobre el compliment de la fiscalitat indirecta dins del mercat únic. El Consell de la UE no deixa lloc a dubte que l’acord d’associació tindrà dues importants implicacions fiscals/tributàries per a Andorra:

a) confirma la incorporació del cabal de directives de la UE. Fet que implica l’obligació de substitució per part d’Andorra dels actuals tributs duaners (un dels principals ingressos actuals del Govern) per un nou marc d’IVA, com el que s’ha d’aplicar dins de tot el mercat únic. De forma que el nostre actual IGI es transformarà en un IVA en tota regla. La UE té unes directives molt clares en matèria de fiscalitat indirecta dins del mercat únic europeu. Concretament, en matèria d’IVA, Andorra haurà de tenir un IVA general del 15% o superior.

b) Fiscalitat directa. Si bé no existeixen Directives comunitàries pròpiament dites sobre fiscalitat directa, sí que existeix un codi de conducta de la UE en l’àmbit de la fiscalitat de les empreses. El Consell de la UE «subratlla que l’alineació total d’Andorra amb els estàndards fiscals de la UE és necessària per evitar la creació d’escletxes al mercat únic». No es pot dir més clar que, com requisit essencial per signar l’acord d’associació, Andorra haurem d’alinear totalment el nostre impost de societats i d’autònoms (i per extensió IRPF) amb els criteris/codi de conducte fiscal de la UE, actuals i futurs.

4- Incorporació dinàmica del cabal de la UE. El Consell de la UE confirma que Andorra haurà d’assumir el gruix del cabal legislatiu de la UE i que Andorra necessitarà augmentar l’Administració per fer front a aquesta delegació legislativa, tot dient: «El Consell observa amb satisfacció l’enfortiment de les capacitats administratives d’Andorra ... que hauria de continuar per tal d’ajudar a garantir l’alineació ràpida amb el cabal legislatiu de la UE durant i després de les negociacions així com un sòlid seguiment i aplicació segons les normes de la UE». El Consell de la UE insisteix que « Andorra ha d’assegurar l’adopció dinàmica del cabal de la UE». En aquest sentit, val la pena recordar un punt del qual ningú en parla: la delegació legislativa resultant de la incorporació dinàmica del cabal de la UE per part d’Andorra té unes importants implicacions constitucionals que tant Govern com el Consell General segueixen tapant.

5- Cessió sobre els serveis financers. El Consell de la UE insisteix que Andorra haurà de garantir una vigilància i una aplicació robustes en l’àmbit dels serveis financers conforme a les normes de la UE. Un requisit que s’enfortirà ateses les brutals tensions financeres actuals. El Consell de la UE insta a treballar sobre la vigilància dels serveis financers andorrans. Uns missatges oficials que semblem incompatibles amb el vestit a mida per als serveis financers andorrans que anuncia DA. Em sembla que, a partir d’aquestes proves documentals, DA pot callar i atorgar; podria
perdre les formes i atacar a la persona; o pot enriquir el debat aportant documents escrits oficials d’organismes europeus, que validin allò que DA afirma.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT