PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

L’Acoda creu que la recuperació de la construcció és «imperceptible»

El sector mostra els primers senyals de millora després de vuit anys de caiguda ininterrompuda

Per LÍDIA RAVENTÓS

| INFOGRAFIA: ANDREU ESTAPÉ / FONT: CAMBRA DE COMERÇ
El sector de la construcció va mostrar els primers senyals de millora el 2015 després de vuit anys de caiguda ininterrompuda. Malgrat que les xifres van ser positives per primera vegada en molts anys, els nivells d’activitat són encara molt baixos. Concretament, i segons les xifres oficials del PIB (Preu Interior Brut)publicades per Govern, el 2015 el VAB (Valor Agregat Brut) de la construcció va registrar un lleuger retrocés del 0,2%, davant del descens del 4,8% experimentat l’exercici anterior. Una millora que des de l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda) consideren que «no és ni digna de menció». El seu gerent, Víctor Filloy, va opinar ahir que «és una recuperació imperceptible i des del nostre sector no creiem que sigui destacable». «És una dada de continuïtat, d’estabilitat, després de la davallada del 2007, però la millora no és perceptible», va remarcar.

Filloy també va manifestar que «es tracta d’una estabilitat molt fràgil perquè depenem molt del sector públic». «El sector privat no s’acaba d’animar», va agregar. I és que certament la tendència de millora del sector es deu, en gran mesura, a l’obra pública i a la rehabilitació residencial i no a l’obra nova. Tant el Govern com els comuns van fer inversions reals el 2015 superiors a les del 2014. Concretament, les inversions reals liquidades per l’Executiu l’any passat van ascendir a gairebé 46 milions d’euros, xifra que representa un augment del 14,2% respecte a la inversió de l’exercici anterior. Pel que fa a les dels comuns, el seu increment va ser del 75,2%, fins a assolir una inversió de 18,3 milions d’euros.

Més empleats, empreses i superfície/ Un altre fet que demostra els primers senyals de millora és que el 2015 es va registrar un augment de l’ocupació del sector del 0,9%, fins arribar als 2.758 assalariats, segons dades facilitades per la Cambra de Comerç. Malgrat que el 2015 es van visar 429 projectes, 97 menys que l’any anterior, els metres quadrats de superfície autoritzada per a l’edificació va incrementar un 128% després de tres anys consecutius de descensos.

També les importacions de materials de construcció van accelerar el ritme de creixement amb un 7,2% més que el 2014, així com el nombre d’establiments empresarials que va passar de 795 fa dos anys a 808 l’any passat, el que suposa un increment de l’1,6%. El consum d’energia elèctrica per a la construcció va experimentar un repunt del 6,9% respecte l’exercici anterior, que constitueix el primer augment en nou anys.

Amb tot, cal recordar que durant els anys de crisi econòmica, l’ocupació del sector es va reduir a més de la meitat de la que hi havia el 2006, i les importacions de materials de la construcció van quedar reduïdes a poc més d’un terç de les realitzades abans de la davallada.

Tipus de construccions/ Quant als tipus de construccions, la poca predisposició a la despesa per part de les famílies va fer destacar la persistència d’un ajust especialment intens en la branca de l’edificació residencial. A aquest fet se li suma l’acumulació important d’habitatges pendents de venda, la qual cosa també dificulta la revitalització de l’activitat a curt termini. Pel que fa a l’edificació no habitatge i l’obra civil, el volum d’obra contractada va continuar sent dèbil. En l’àmbit de l’obra civil l’activitat segueix sent baixa, malgrat que no tant com en anys anteriors. 

El nombre de turistes creix un 13% i la indústria confirma un canvi de tendència a l’alça

- Les branques relacionades més directament amb el turisme van ser les que van mostrar un comportament més dinàmic l’any 2015 en comparació a l’exercici anterior. Aquesta millora va ser impulsada pel fort increment del nombre de turistes, que va ser del 13%, i que va afavorir el creixement de les vendes comercials i de la despesa mitjana per turista. 

- En aquest context, els assalariats de l’hoteleria van augmentar un 1,4%, mentre que el comerç es va estabilitzar després de nou anys consecutius de caigudes. L’ocupació en el sector del comerç va mostrar, de fet, algun signe de millora, malgrat que la demanda segueix sent feble. 
 
-  Pel que fa el nombre d’establiments, va créixer un 0,7% al sector de l’hoteleria i un 5,5% al sector del comerç. 
 
- D’altra banda, el comerç i l’hoteleria han incrementat el salari mitjà de forma modesta (0,5% i 0,3% respectivament). Les xifres són un símptoma que la situació dels dos sectors tendeix a millorar, encara que sigui lentament.  
 
- Pel que fa al sector industrial, l’exercici 2015 va confirmar el canvi de tendència que es va iniciar tímidament el període anterior, després d’anys d’intensa crisi. Així, el nombre d’empreses va créixer un 2,3% i els assalariats un 2%, uns augments que van superar els increments registrats el 2014. 
 
- En el cas de la indústria però, cal remarcar que des de l’any 2006 s’han perdut prop de 380 llocs de treball, una pèrdua que, en termes percentuals, suposa gairebé el 20% de l’ocupació d’aquest sector. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT